CV burgemeester Van Bijsterveldt

Personalia

 • Naam: Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
 • Geboortedatum: 27 juni 1961 te Rotterdam
 • Burgerlijke staat: gehuwd, twee zonen 

Loopbaan

 • 09-2016 tot heden Burgemeester van Delft
 • 05-2013 – 09-2016 Directeur/Bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds
 • 10-2010 – 11-2012 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 02-2007 – 10-2010 Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 06-2010 – 10-2010 Lid CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 11-2002 – 02-2007 Partijvoorzitter CDA
 • 09-1994 – 12-2002 Burgemeester gemeente Schipluiden
 • 04-1993 – 09-1994 Fractievoorzitter CDA Almere
 • 05-1990 – 04-1993 Wethouder gemeente Almere (Welzijn, Sociale Zaken en Woonruimteverdeling)
 • 09-1981 – 05-1990 Diverse (leidinggevende) functies in de gezondheidszorg

Politieke activiteiten

Voorheen diverse politieke en maatschappelijke (neven-) functies, waaronder:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit
 • Voorzitter Bestuur Midden-Delfland Vereniging 
 • Lid Raad voor de Financiële Verhoudingen
 • Lid Raad voor het Landelijk Gebied
 • Lid Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Nationale Vereniging “De Zonnebloem”
 • Lid Dagelijks Bestuur IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
 • Lid Bestuur Hellendaal Vioolinstituut Rotterdam
 • Voorzitter Kerkenraad PKN Almere Buiten 
 • Voorzitter CDA Vrouwenberaad
 • Voorzitter Protestant-Christelijk Onderwijs Almere
 • Lid Raad van Toezicht Flevoziekenhuis Almere
 • Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Groene Stad Almere
 • Lid Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden (portefeuille Volkshuisvesting)
 • Fractievoorzitter CDA-fractie Regionaal Orgaan Amsterdam 

Opleidingen

 • Havo, Verpleegkunde-A
 • Diverse cursussen en trainingen op het vlak van openbaar bestuur en management

Hobby's

Wandelen, golf, lezen, zang, cultuur