Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt is burgemeester van Delft en heeft de portefeuilles Veiligheid en Regio. Daaronder vallen: openbare orde en veiligheid, communicatie, regio en bovengemeentelijke samenwerking.

Nevenfuncties

Marja van Bijsterveldt heeft een aantal nevenactiviteiten.

Contact met de burgemeester

Meer informatie leest u in het CV van de burgemeester. Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van burgemeester Van Bijsterveldt horen, dan kunt u haar een mail sturen via mvbijsterveldt@delft.nl of bellen. Het secretariaat is bereikbaar via 14015. U kunt de burgemeester ook volgen op:

Rechtenvrije foto's