Delft wil meer ruimte voor bedrijven

Delft wil werk maken van de uitbreiding van ruimte voor bedrijven in de stad. Op die manier kan het aantal banen in de stad groeien.

In de afgelopen jaren bleef de groei van de werkgelegenheid onder het landelijke en provinciale gemiddelde. Ook bleef de ontwikkeling van bedrijfsruimte achter bij het doel voor 2030. Om het tij te keren neemt Delft een aantal maatregelen. Zoals een norm die bepaalt dat ten minste 10% van de nieuwe bouwprogramma’s gekoppeld moet zijn aan werk. 

Bestaande bedrijfsruimte

Ook houdt de gemeente vast aan de bestaande bedrijfsruimte. Deze ruimte mag niet meer worden ingezet voor andere toepassingen. Verder werkt Delft nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden om de doelen te bereiken. Dit staat in het nieuwe actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Meer inwoners

Uitgangspunt voor dit actieprogramma zijn de doelstellingen van de ‘Ruimtelijke Economische Visie 2030’. Het gaat dan om het realiseren van 10.000 extra banen op alle niveaus, inclusief 100.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte tussen 2018 en 2040. Het groeiend aantal inwoners van Delft maakt dat er meer behoefte is aan ruimte voor bedrijven. Zowel voor banen als voor het leveren van voorzieningen door kleine ondernemers aan inwoners in de buurt. 

Woningen en bedrijfsruimte

Delft vindt het belangrijk dat de groei van woningen gelijke tred houdt met de beschikbare bedrijfsruimte en banen. Ruimte voor onder meer hightech ondernemingen die werken aan innovaties voor onze samenleving. Maar ook voor kleinere dienstverlenende ondernemers in de wijk die hun diensten leveren aan de Delftenaren. Dan gaat het bijvoorbeeld om fietsenmakers, loodgieters of bakkers. Door ruimte te maken voor bedrijven stimuleert Delft bovendien dat mensen een baan vinden in hun eigen stad.

Vastgoedsector

Wethouder Maaike Zwart, verantwoordelijk voor economie en innovatie, licht de belangrijkste acties toe. “De afgelopen jaren nam de omvang van de bedrijfsruimte af. Daarom houden we vast aan de bestaande bedrijfsruimte. We werken alleen bij uitzondering mee aan het omzetten van bedrijfsruimte voor andere doelen. Dat kan alleen wanneer de locatie op lange termijn niet geschikt is voor een economische functie. Uitgangspunt is dan dat het verlies aan bedrijfsruimte terugkomt op een andere plek in de stad”. 

Dienstverlenende ondernemers

De dienstverlenende ondernemers zijn belangrijk voor de stad, stelt Zwart. Zij dragen bij aan het aanbod van voorzieningen en aan de werkgelegenheid in de stad. “Daarom zetten we de komende jaren in op de realisatie van extra werkruimte in de wijken. Dat doen we door het toepassen van de 10%-norm. Ten minste 10% van de nieuwe bouwprogramma’s in de woningbouw- en gebiedsontwikkelingen moet gekoppeld zijn aan economische activiteiten.”
Delft is geregeld in gesprek met de vastgoedsector. Die heeft een spilfunctie in het realiseren van bedrijfsruimte. Zwart: “Zonder vierkante meters zijn er geen banen. We hebben projectontwikkelaars en vastgoedbedrijven daarom hard nodig”.

Innovatieve bedrijven

Het actieprogramma ondersteunt Delft als kraamkamer voor innovatieve bedrijven. Binnen het Innovatiedistrict Delft (IDD) werken deze bedrijven nauw samen met kennisinstellingen. Dit is een compact en toegankelijk gebied dicht bij het centrum van Delft. Het gebied heeft kennisinstellingen, woonwijken, bestaande bedrijven en innovatieve starters. Ze hebben voldoende ruimte nodig om oplossingen te ontwikkelen voor de grote opgaven van deze tijd.

Exoskelet

Bijvoorbeeld ‘serious gaming’ waarbij patiënten met een computerspel leren om hun chronische pijn te beheersen. Of de ontwikkeling van een exoskelet. Daarmee kunnen mensen zware dingen makkelijker tillen. Het kan ook de levenskwaliteit verbeteren van mensen met een dwarslaesie. Maar ook accu’s die veel langer meegaan dan die van nu. Of oplossingen voor het duurzaam gebruik van regenwater.

Goede samenwerking

“Om die positie te behouden en verder te versterken is er ruimte nodig voor bedrijven om zich te vestigen of door te groeien”, aldus Zwart. “Goede samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere organisaties is cruciaal. Binnen het Innovatiedistrict Delft vullen we dit concreet in. Daarnaast richten we ons op een passende en efficiënte invulling van de bedrijfsruimte in het aangrenzende gebied Schieoevers”.