Nieuws

Delft Nieuwe Energie: raad akkoord

In de vergadering op donderdag 17 juni heeft de voltallige raad het initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie aanvaard. De fracties van STIP, GroenLinks, VVD, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie kwamen met dit voorstel om een extra stap zetten die Delft met nieuwe energie weer laat opleven na de coronacrisis.
Lees meer over Delft Nieuwe Energie: raad akkoord

Schieoevers Noord: wat vond u ervan?

Van 13 januari tot 17 februari 2021 vond het participatietraject over Schieoevers Noord plaats. In die periode kon iedereen meedenken over de toekomst van Schieoevers Noord, Kabeldistrict en Nieuwe Haven (Delfts Schiekwartier).
Lees meer over Schieoevers Noord: wat vond u ervan?

Samen voor een gezond Delft

De gemeente Delft heeft geen invloed op wie wanneer gevaccineerd kan worden tegen corona. Maar ze hoopt dat zoveel mogelijk Delftenaren het laten doen. 
Lees meer over Samen voor een gezond Delft