Dit zijn wij

De gemeente werkt vanuit het nieuwe stadskantoor, pal boven het station. Een herkenbaar gebouw aan de centrale toegangspoort van Delft. Daar werken we midden in de stad, voor de stad.

De gemeente Delft ontwikkelt zich naar een slanke en efficiënte netwerkorganisatie, met andere rollen en taken. Bovendien heeft de gemeente noodzakelijke bezuinigingen doorgevoerd, die ook invloed hebben op de omvang en inrichting van de organisatie.

Structuur

De organisatie bestaat uit afdelingen die zijn verdeeld over zes portefeuilles: Samenleving, Veiligheid, Ruimte en Economie, Klant Contact Centrum, Interne Dienstverlening en Bestuur. Verder zijn er nog de organisatieonderdelen Erfgoed Delft en Museum Prinsenhof Delft. De gemeente is ook eigenaar van Werkse!

Leiding 

De gemeentesecretaris van Delft is Martien van der Kraan. Hij is algemeen directeur van de gemeente Delft en de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris geeft leiding aan de organisatie, samen met de directeuren in het directieteam. Een aantal van onze topambtenaren bekleedt ook nevenfuncties.

Opgaven

De medewerkers van de gemeente werken mee aan een stad die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag willen wonen en werken. We leveren diensten aan Delftenaren, werken aan bedrijvigheid en versterken de samenleving. En we bouwen aan grote en kleine projecten die het aanzien van de stad bepalen. 

Financieel herstel

Delft heeft financieel een aantal zware jaren achter de rug. In 2015 heeft de gemeente echter de weg ingezet naar financieel herstel. De vooruitzichten zijn goed, maar de komende jaren blijven in het teken staan aan het opbouwen van een duurzaam financieel gezonde situatie. 

Werken bij de gemeente

De gemeente is een veelzijdige werkgever. Een werkgever die ruimte biedt aan talent dat mee wil bouwen aan de stad en aan de Delftse samenleving. Lees meer over werken bij de gemeente