Explosieven in de grond

In de Tweede Wereldoorlog zijn explosieven in de grond gekomen. Er worden nu nog regelmatig lege hulzen, munitie en granaten gevonden. De kans op een grote vliegtuigbom is in Delft erg klein.

Explosievenkaart

De gemeente heeft laten onderzoeken waar er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem zitten. Op de explosievenkaart ziet u de onderzochte gebieden. Bij de rode gebieden op de kaart kunnen explosieven in de grond zitten. Bij de groene gebieden waarschijnlijk niet.

De gemeente heeft de kaart gemaakt met hulp van historische bronnen. En eerdere onderzoeken voor bouwprojecten. Klik op de gekleurde gebieden op de kaart om de onderzoeken te bekijken.

Bij de gebieden zonder kleur heeft de gemeente nog geen onderzoek gedaan. In deze gebieden kunnen dus ook nog explosieven in de bodem zitten.

Wonen in gebied met risico

Woont u in een gebied waar explosieven in de grond kunnen zitten? Dan is er niets aan de hand als u geen grote grondwerken uitvoert. Explosieven in de grond die u niet aanraakt, leveren geen gevaar op. U kunt gerust tuinieren.

Grondwerk uitvoeren

Woont u in een risicogebied en gaat u grondwerk uitvoeren? Zoals een aanbouw plaatsen of vijver aanleggen? Neem contact op met de gemeente. Informeer ook de aannemer of uitvoerder over de explosievenkaart. Zie de tabel voor een uitgebreid advies voor het verschillende werk.

Vervolgonderzoek

Laat bij grondwerk in een risicogebied ook een vervolgonderzoek uitvoeren door een speciaal bedrijf dat explosieven opspoort. Particulieren betalen de kosten voor het onderzoek zelf. De kosten voor het ruimen van een explosief betaalt de gemeente. Bedrijven en professionele organisaties die grondwerk uitvoeren betalen alle kosten zelf.

Explosief gevonden?

  • Stop direct met het werken, graven of roeren in de grond.
  • Blijf op afstand en houd ook anderen op afstand.
  • Bel 112.
  • Wacht op instructies van de politie en volg deze op. Als het nodig is, belt de politie de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de explosieven in de grond. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Met de risicokaart geeft de gemeente zo volledig mogelijk informatie over de bekende risico's die u loopt.