Fietsregeling aanvragen

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op de fietsregeling voor uw schoolgaande kinderen. U kunt dit online aanvragen.

Beschrijving

De fietsregeling is voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Vergoeding

Er zijn verschillende vergoedingen voor de aanschaf van een (tweedehands) fiets voor kinderen. Deze zijn:  

 • Kind van 4 tot 8 jaar 1 x een vergoeding van € 125
 • Kind van 8 jaar tot  brugklas 1 x een vergoeding van € 190
 • Kind vanaf brugklas tot 18 jaar € 315

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Voorwaarden

 • Uw kind is 4 jaar tot 18 jaar
 • Let op! Als uw kind naar de brugklas gaat heeft u een bewijs van inschrijving van de school nodig.
 • Per kind kan u slechts 1 x in dezelfde categorie gebruik maken van de fietsregeling
 • Er is sprake van een vermogenstoets
 • Geeft u minder geld uit dan u krijgt? Dan moet u het geld wat over is terugbetalen.
 • De werkelijk gemaakte kosten krijgt u vergoedt

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan:

 • € 2.201 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.541 voor alleenstaanden

Bewijsstukken

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende stukken mee:

 • Geldig legitimatiebewijs 
 • Bewijsstuk dat uw kind naar de brugklas gaat of zit, zoals het  inschrijfbewijs van school (indien van toepassing)
 • U moet achteraf binnen 2 maanden de originele nota insturen. De bon moet van een winkel zijn die fietsen verkoopt (nieuw of tweedehands). Het mag geen handgeschreven bon zijn. Let op! Maak een kopie van de aankoopbon voor uw eigen administratie.
 • Koopt u een fiets via Marktplaats? Dan moet u binnen 2 maanden een betaalbewijs inleveren. Dit kan een bewijs zijn van een iDEAL betaling, een Tikkie, een betaling via PayPal of een creditcardbetaling zijn. In het betaalbewijs moet duidelijk zijn dat het om de aankoop van een fiets gaat door in de omschrijving 'fiets' te zetten. Het mag geen handgeschreven brief zijn.

Heeft u geen uitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

 • 1 recent afschrift van bank- en spaarrekening(en)
 • Kopie van de salarisspecificatie van uzelf
 • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salarisspecificatie meesturen.

Rekening indienen

Het aankoopbewijs van de fiets moet u binnen 2 maanden indienen bij de gemeente.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Alleen als u minder heeft uitgegeven dan u heeft ontvangen.

Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is. Voor de regeling van € 315 geldt bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Maar het kan ook tijdens het jaar dat uw kind in de brugklas zit. 

Nee, u krijgt het aangevraagde bedrag tot het voor u geldende maximum voorgeschoten. 

Ja, wij hebben uw aankoopbon nodig. Zo kan de gemeente achteraf nagaan of u de vergoeding heeft gekregen waar u recht op heeft. U moet binnen 2  maanden de originele bon (geen kopie) of het online betalingsbewijs van de aanschaf via Marktplaats aan ons opsturen. Dit mag geen handgeschreven bon zijn. 

Ja dat kan. De bedragen gelden per leeftijdscategorie. Dus van 4 tot 8 jaar (€ 125), van 8 jaar tot brugklas (€ 190). En vanaf  brugklas tot 18 jaar (€ 315). Wel geldt dat u slechts 1 x per leeftijdscategorie per kind de fietsregeling mag aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.