Gemeentebijdrage kinderopvang (SMI)

Algemeen

Door sociaal-medische gezondheidsredenen kan het voorkomen dat u (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) kunt zorgen. In zo'n situatie adviseert een hulpverlener vaak om kinderopvang voor uw kinderen te regelen. Een sociaal-medisch adviseur kan de noodzaak van kinderopvang vaststellen door middel van een sociaal-medische indicatie (SMI). Deze kunt u online aanvragen.

Beschrijving

Als u niet werkt, is er geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Maar met een sociaal-medische indicatie kunt u wel een bijdrage in de kosten van kinderopvang aanvragen.

Hoelang?

De sociaal-medische indicatie is voor maximaal:

  • 2 hele dagen kinderopvang per week
  • 4 dagdelen buitenschoolse opvang per week

U kunt hier maximaal 6 maanden gebruik van maken. We verwachten van u dat u binnen deze tijd een andere oplossing heeft gevonden.

Kinderopvang met speciale prijs- en productafspraken

Er zijn kinderopvangorganisaties die speciale prijs- en productafspraken met de gemeente heeft gemaakt. Ook helpen deze organisaties u bij het indienen van de aanvraag gemeentebijdrage sociaal-medische indicatie. 

Wel of geen indicatie?

Heeft u al een sociaal-medische indicatie? Dan kunt u deze bijvoegen bij de aanvraag. Heeft u geen verklaring? Dan moet de noodzaak zijn vastgesteld. De gemeente maakt hiervoor na het indienen van de aanvraag een afspraak met u bij een erkende hulpverleningsinstantie. Op het aanvraagformulier staat wat voor gegevens u moet inleveren. 

Schriftelijk aanvragen

U kunt de gemeentelijke bijdrage kinderopvang ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier gemeentelijke bijdrage kinderopvang

Wijzigingsformulier 

Ontvangt u de gemeentelijke bijdrage? En verandert er iets in het gebruik van de kinderopvang? Dan moet u dit direct aan de gemeente doorgeven. Maak hiervoor gebruik van het wijzigingsformulier.  

facab907-8172-410b-938b-4ef38426d929

Voorwaarden

  • U heeft een sociaal medische indicatie (SMI). Of de noodzaak moet nog worden vastgesteld.
  • U heeft geen werk en geen partner 
  • U heeft geen werk maar wel een partner die werkt of in een traject zit. En daardoor niet voor de kinderen kan zorgen.
  • U neemt kinderopvang af bij een goedgekeurde kinderopvangorganisatie die in het landelijke registratiesysteem staat vermeld. 

Wetten en Regels

Kosten

De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Vraag een recent formulier inkomensverklaring Belastingdienst (IB60-verklaring) op bij de Belastingdienst.

Toeslagen

Op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel 2024 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald. U ontvangt nooit een volledige vergoeding. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage. 

Kosten 2024

  • € 10,25 voor hele dagopvang
  • €  9,12 voor buitenschoolse opvang 
  • €  7,53 voor gastouderopvang 

Is de kinderopvangorganisatie duurder? Dan vergoedt de gemeente niet het verschil in uurtarief. Er zijn ook genoeg Delftse kinderopvangorganisaties die een uurtarief hebben dat wel op of onder de maximumbijdrage ligt.

Vraag en antwoord

Eisen

Is een verklaring van mijn hulpverlener voldoende als sociaal-medische indicatie? 
De gemeente bepaalt dit na het indienen van de aanvraag. Een deskundige kan hier een advies over geven als dit gewenst is.