The Green Village

The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. Voor innovaties in The Green Village is ruimte nodig, ook in regels voor bouwen en wonen. Delft gaat voor dit terrein daarom een flexibel Omgevingsplan opstellen. Dit gebeurt in de vorm van een experiment, vooruitlopend op de Omgevingswet.

Duurzame innovatie versnellen

The Green Village past bij de duurzaamheidsambities van het Rijk en van Delft. Sommige innovaties passen echter niet in bestaande regelgeving. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu, op verzoek van de gemeente, The Green Village aangewezen als experiment voor de Omgevingswet. Knellende regelgeving wordt nu uitgezet, wat bijdraagt aan de versnelling van innovatie. Zo wordt het hier bijvoorbeeld mogelijk om zonder vergunningen te bouwen. The Green Village kan daardoor vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve experimenten snel mogelijk maken.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan

De Omgevingswet betekent dat het bestemmingsplan plaatsmaakt voor het Omgevingsplan. In dit Omgevingsplan komen alle regels die te maken hebben met de leefomgeving, ook bijvoorbeeld regels op het gebied van gezondheid en verkeer. De nieuwe Omgevingswet geeft de gemeente meer bestuurlijke ruimte om bij het opstellen van een Omgevingsplan eigen keuzes te maken. Het vraagt tegelijkertijd van de gemeente om meer ruimte te geven aan ideeën van bewoners, ondernemers en partners. Veilig en schoon.

Samenwerking

Het experiment met het Omgevingsplan is een samenwerking tussen The Green Village, TU Delft, ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft.