Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Hierdoor is het straks makkelijker om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in.

Video Omgevingswet

1 wet, 1 loket, 1 procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dit verandert met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: 1 wet, 1 loket, 1 procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.

Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken. En ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Meer informatie

Hier krijgt u als inwoner of professional mee te maken: