Grond opslaan of afvoeren

Bij bouw- of onderhoudswerk is het gebruikelijk om grond af te voeren. Of tijdelijk op te slaan. Denk aan zand, klei, veen of bagger. Voor het gebruiken van grond gelden de volgende regels. 

Grond toepassen of opslaan

Gaat u grond of bagger vanuit een andere locatie hergebruiken (toepassen)? Of wilt u grond of bagger tijdelijk opslaan voor een periode korter dan 3 jaar? Dan moet u hiervan als bedrijf meestal een melding doen. Voor particulieren is een melding niet nodig. 

Grond afvoeren

Voor het afvoeren van tuingrond of zand hoeft u als particulier geen melding te doen. Voor bedrijven gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

Neem voor het afvoeren contact op met een containerverhuurbedrijf. Of een erkend gronddepot die de grond wil aannemen. U kunt geen aarde, grond of zand storten bij de milieustraat.

Tijdelijk uitnemen

U hoeft geen melding te doen voor het tijdelijk uitnemen van grond. Voorwaarde is wel dat u de grond of baggerspecie onbewerkt terugplaatst. Op dezelfde plaats en onder dezelfde condities.

Bouwstoffen

Voor bouwstoffen gelden andere regels. In bepaalde gevallen moet u een melding doen. U mag geen bouwstoffen tijdelijk opslaan.

Regels

Voor het gebruik van grond gelden de regels uit: