Hoogte bijstandsnorm

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw woon- en gezinssituatie en van uw leeftijd. In het overzicht ziet u de hoogte van het bedrag wat voor uw situatie geldt.

Bijstandsnormen per 1 juli 2023. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Gehuwd/samenwonend100%110%130%
Gehuwd, beide partners 21 jaar of ouder€ 1.738,02€ 1.911,82€ 2.259,43
Beide partners 18 t/m 20 jaar, geen kinderen€    600,72€    660,79€    780,94
Beide partners 18 t/m 20 jaar, wel kinderen€    948,32€ 1.043,15€ 1.232,82
Eén partner 18 t/m 20 jaar, geen kinderen€ 1.169,37€ 1.286,31€ 1.520,18
Eén partner 18 t/m 20 jaar, wel kinderen€ 1.516,97€ 1.668,67€ 1.972,01
Alleenstaande (ouder)100%110%130%
18 t/m 20 jaar€    300,36€    330,42€    390,47
21 jaar of ouder€ 1.216,62€ 1.338,28€ 1.581,61
Pensioengerechtigd100%110%130%
Eén van de partners of
beide partners pensioengerechtigd
€ 1.843,60€ 2.027,96€ 2.396,68
Alleenstaande (ouder)
pensioengerechtigd
€ 1.357,66€ 1.493,43€ 1.764,96
Verblijf in inrichting100%110%130%
Gehuwden€    599,23€   659,15€   779,00
Alleenstaande (ouder)€   385,24€   423,76€   500,81
KostendelersnormNorm27 jaar tot AOW leeftijd netto bedragen
1 medebewoner50%€ 869,01
2 medebewoner43,33%€ 753,14
3 medebewoner40%€ 695,21
4 medebewoner38%€ 660,45

Deze tabel is niet compleet. Er zijn nog meer leefsituaties, denk aan: onderhuur. Voor het juiste bedrag voor uw leefsituatie, neemt u contact op met uw consulent van de gemeente Delft. 

Voor verschillende regelingen en tegemoetkomingen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% of 130% van de bijstandsnorm. Daarom staan ze in het schema genoemd.

Eigen vermogen

Om een uitkering te krijgen mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Vermogen is spaargeld, maar ook waardevolle spullen zoals een auto of caravan. Dit zijn de regels voor bijstand en vermogen.

LeefsituatieVrij te laten vermogen
Gehuwd€ 15.210
Alleenstaande ouder€ 15.210
Alleenstaande€  7.650

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm heeft invloed op de hoogte van de uitkering. Zie in het overzicht wat de gevolgen zijn of bekijk het filmpje.

Belastbaar inkomen 

Belastbaar inkomen is het bedrag waarover u belasting moet betalen. Bij een aanvraag van een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag vragen ze naar uw bruto belastbaar inkomen.

Het Belastbaar inkomen geschat over 2023 is:

  • Gehuwd, per partner € 11.381
  • Alleenstaande € 17.881

Bij de berekening is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met inkomsten uit arbeid.