Hospitaverhuur

Wilt u iemand op kamers nemen in de woning waarin u zelf woont? Dit noemen we ook wel hospitaverhuur of inwonen. Door het grote kamertekort stimuleert de gemeente hospitaverhuur.

Kamer verhuren

Wilt u hospita worden en tijdelijk een kamer verhuren? Dan kunt u terecht bij de platforms:

Beide platforms brengen vraag en aanbod bij elkaar. En begeleiden verhuurders en kamerzoekers bij het (ver)huren van een kamer in huis. De platforms hebben een groot netwerk van hospita's, gastgezinnen en kamerzoekers. Ook zijn ze goed op de hoogte van alle regels. Aanmelden is gratis.

Voorwaarden hospitaverhuur

  • U mag aan maximaal 1 persoon een kamer verhuren.
  • Bent u langer dan 5 jaar eigenaar van de woning? En is de woning 180 m2 of groter? Dan mag u maximaal 2 kamers verhuren aan 2 personen.
  • De huurder heeft geen eigen keuken, toilet of badkamer.
  • U woont zelf ook in de woning.
  • U gebruikt zelf minimaal 50% van de woning.
  • De huurder krijgt een huurcontract.
  • Uw woning voldoet aan de eisen van brandveiligheid.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan heeft u een omzettingsvergunning voor kamerverhuur nodig.

Voorzieningen delen

Bij hospitaverhuur gaat het om onzelfstandig wonen. Dit betekent dat u samen met de huurder gemeenschappelijke voorzieningen deelt. Zoals keuken, toilet en badkamer. Heeft de huurder wel eigen voorzieningen? Dan is er sprake van verkamering. En heeft u een vergunning nodig.

Huurwoning

Ook als u een woning huurt, zijn er mogelijkheden om een kamer te verhuren. Doe dit altijd in overleg met de woningcorporatie of verhuurder van de woning.

Belasting betalen

Of u belasting moet betalen over de huuropbrengst hangt af van hoelang u een kamer verhuurt. Is dit voor langere tijd (meer dan een paar weken)? Dan betaalt u geen belasting als u voldoet aan de voorwaarden. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Gevolgen voor uitkering

Heeft u een uitkering? Voor verschillende soort uitkeringen gelden verschillende regels. Op een AOW- of WW-uitkering hebben huurinkomsten geen invloed. Voor een bijstandsuitkering telt de huuropbrengst wel mee als inkomen. Is er sprake van een commercieel huurcontract? Dan heeft dit geen gevolgen voor de kostendelersnorm. Beide platforms kunnen u hierover informeren.

Gevolgen voor huurtoeslag

Krijgt u huurtoeslag? Dan telt voor deze toeslag het inkomen van de kamerhuurder niet mee. Wel moet u binnen 4 weken het huurcontract doorsturen. Daarna bepaalt de Belastingdienst wat de gevolgen zijn voor uw huurtoeslag.