Omzettingsvergunning kamerverhuur

Algemeen

Wilt u uw woning verhuren aan 3 of meer personen die geen gezin vormen? Of wilt u iemand bij u laten inwonen die een kamer huurt? En hebben de kamers die u verhuurt geen eigen keuken, wc en douche? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. U kunt alleen een vergunning krijgen als de woning boven een winkel of horecazaak ligt.

Beschrijving

U kunt alleen in beperkte situaties een vergunning krijgen. De gemeente wil dat zoveel mogelijk woningen voor gezinnen beschikbaar blijven. In Delft is een tekort aan woningen voor gezinnen.

Uitzonderingen

Een omzettingsvergunning is niet nodig voor:

  • Nieuw te bouwen woningen
  • Studentenhuizen van woningcorporaties
  • Omzetten van zelfstandige woonruimte naar maximaal 2 onzelfstandige woonruimtes
  • Woonsituaties waarbij maximaal 1 persoon inwoont bij iemand anders
  • Woningen groter dan 180 m2 waarbij de eigenaar of hoofdhuurder minimaal 5 jaar onafgebroken op het adres staat ingeschreven. En niet meer dan 2 andere personen laat inwonen. De personen die inwonen moeten hiervoor toestemming hebben van de verhuurder.
  • Bedrijfspanden of andere gebouwen waar woningen in komen

Ontheffing

Voor woongroepen kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan ook als u uw woning aanpast zodat iemand langer of weer thuis kan blijven wonen.

Iemand machtigen

Doet iemand anders voor u de aanvraag? Dan heeft deze persoon een machtiging van u nodig. 

Hoelang duurt het?

Is uw aanvraag compleet? Dan beslist de gemeente binnen 8 weken. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

  • De woonoppervlakte is minimaal 20 m2 per bewoner
  • De woning voldoet aan de normen voor lucht- en geluidsisolatie (zie eisen Bouwbesluit). Stuur bij uw aanvraag een rapport over de geluidsmetingen mee (NEN 5077). Daarnaast doet u er goed aan om geluidsonderzoek te doen naar de contactisolatie.

De gemeente voert ook een leefbaarheidstoets uit. Hierbij bekijkt de gemeente of het verhuren overlast geeft. En of dat er in de straat of buurt al overlast is door het verhuren van woningen.

Kosten

Kosten 2024
Omzettingsvergunning€ 1.642,30