Huisnummers aanvragen

Algemeen

Het toekennen van een huisnummer vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier.

Beschrijving

 Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen: 

  • kadastrale situatietekening
  • bouwkundige plattegrondtekening van de bestaande en de nieuwe situatie

Belang van een huisnummer

Straatnamen en huisnummers (adressen) spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Niet alleen voor instanties als politie, brandweer, post en ambulancediensten, maar ook voor bijvoorbeeld makelaars, advocaten, notarissen en bedrijven. Zij kunnen hun werk niet goed uitvoeren zonder juiste informatie over adressen. Ook de burger heeft belang bij goede adressering van zijn woning. Hij wil immers vindbaar zijn.

Goede adressen zijn ook belangrijk voor bijvoorbeeld administraties en registraties. Zo is een groot deel van de overheidsregistraties geordend op alfabetische volgorden van adressen. Het benoemen van bijvoorbeeld straatnamen en het toekennen van nummers aan panden is een wettelijke taak van de gemeente en moet daarom zorgvuldig gebeuren. Ook bepaalde objecten krijgen een huisnummer.

Het verlenen van een huisnummer is vaak gekoppeld aan een omgevingsvergunning of een splitsingsvergunning, maar er moet een aparte aanvraag voor worden ingediend. Meer informatie over huisnummers vindt u in het infoblad.

14e4e8d3-2b61-4d33-8c6f-f179194fa46e

Kosten

Afgifte, wijzigen of intrekken van huisnummers:

Kosten 2024
10 of minder huisnummers€ 209,25 per huisnummer
Meer dan 10 huisnummers€ 2.089,85

Wetten en regels