Iets terug doen voor uw uitkering

De gemeente vraagt aan inwoners met een uitkering iets terug te doen voor de maatschappij. Dit kunnen activiteiten zijn die nuttig zijn voor de maatschappij en waar u geen geld voor krijgt. 

Het kan u ook helpen om werk te vinden en te behouden. De gemeente bepaalt de inhoud, grootte en duur van uw inzet. Daarbij houdt de gemeente rekening met uw situatie.

Arbeidsverplichting

Ontvangt u een uitkering? Dan moet u er alles aan doen om werk te zoeken of mee te doen in de samenleving. Iedereen heeft door de Participatiewet dezelfde arbeidsverplichtingen. U moet werk accepteren, ook als dat betekent dat u daar lang voor moet reizen. Verder moet u uw kennis en vaardigheden bijhouden. Dit kan door bijvoorbeeld een cursus te volgen die de kans op werk groter maakt.