Bijstand individuele inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Delft en al eerder Langdurigheidstoeslag of Individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan kunt u normaal een afspraak maken. Helaas is de gemeente op dit moment beperkt open. Daarom kunt u tijdelijk alleen schriftelijk een aanvraag indienen. 

Beschrijving

5 jaar minimuminkomen

De Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag van de gemeente voor Delftenaren die minimaal 5 jaar lang van een minimuminkomen leven. Voor Delftenaren met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld of die werken en een laag inkomen hebben. Vaak is het dan lastig om dure, noodzakelijke dingen te betalen, zoals nieuwe vloerbedekking of een stofzuiger.

Hoogte bedrag

De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Voor 2021 is dit:

 • € 635 voor gehuwden / samenwonenden met kinderen
 • € 500 voor gehuwden / samenwonenden zonder kinderen
 • € 585 voor alleenstaande ouders
 • € 360 voor alleenstaanden

Extra

De Individuele inkomenstoeslag krijgt u extra. Uw uitkering blijft hetzelfde. U hoeft ook geen belasting over de toeslag te betalen.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder maar heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt 
 • Uw gezinsinkomen is de afgelopen aaneengesloten periode van 60 maanden nooit hoger geweest dan 105% van de bijstandsnorm. Dat is € 1.613 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaand ouders en € 1.129 voor alleenstaanden
 • U heeft geen vermogen boven de grens die genoemd is in de Participatiewet
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen Langdurigheidstoeslag of Individuele inkomenstoeslag gekregen
 • U heeft geen zicht of hogere inkomsten

Reserveren

De gemeente verwacht dat u de helft van het bedrag reserveert om spullen te kopen voor (her)inrichting van uw woning, bijvoorbeeld: vloerbedekking, een stofzuiger, een bed, tafel, stoel. De toeslag is ook bedoeld voor de aanschaf van een koelkast, gasfornuis en/of wasmachine. De andere helft van het bedrag kunt u vrij uitgeven, bijvoorbeeld aan een weekendje weg.

Geen recht

 • U heeft geen recht op de toeslag tijdens detentie
 • Als u een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of genoemd in de WSF (Wet studiefinanciering) 2000.

U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.

Let op!

U kunt de Individuele inkomenstoeslag niet eerder aanvragen dan uw peildatum. Echtparen dienen de aanvraag samen te doen.

Wetten en regels

Bewijsstukken

Stuur bij uw schriftelijke aanvraag de volgende bewijsstukken mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs 
 • Recente kopie van uw bank-/spaarrekening of internetoverzicht van elke rekening
 • Vermeld uw netto inkomsten en lever een bewijsstuk in zodat de gemeente kan vaststellen of uw inkomen voldoet aan de inkomenseis van de toeslag
 • Kopieën van jaaropgaven van de afgelopen 5 jaar zodat de gemeente kan vaststellen of u voldoet aan de inkomenseis van de toeslag
 • Bewijsstukken als er sprake is geweest van studieperiodes

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.