Loon en uitkering, hoe werkt dat?

U ontvangt een bijstandsuitkering, omdat u (tijdelijk) geen of weinig eigen inkomsten heeft uit bijvoorbeeld betaald werk. Door de uitkering bent u verzekerd van een minimum inkomen.

Als u bij een baas werkt voor uw geld, heet dat loon. Als u daarmee minder verdient dan het sociaal minimum kunt u extra geld krijgen. U krijgt dan bijstand zodat u niet minder heeft dan het sociaal minimum.

Als u de bijstand krijgt kunt u wijzigingen in uw situatie of inkomsten online doorgeven.

Bijstand en werken voor loon

Krijgt u meer loon dan de uitkering die u nu heeft? Dan stopt de gemeente de uitkering. U heeft nu genoeg loon om normaal van te leven. 

Gaat u aan het werk en krijgt u minder loon dan uw uitkering? Dan heeft u nog steeds recht op aanvulling op uw loon. Misschien mag u ook nog de eerste 6 maanden een deel van uw inkomsten houden bovenop de uitkering. Dit heet de vrijlatingsregeling.

Hoe worden inkomsten gekort?

  • U heeft een melding gedaan bij de gemeente dat u gaat werken.

Als u nog geen loonstrook heeft ingeleverd, maakt de gemeente een inschatting hoe hoog uw inkomsten zijn. Dit bedrag houdt de gemeente in op de uitkering. Als u de eerste loonstrook opstuurt, gaat de gemeente kijken of het goede bedrag is gekort. Als er teveel is gekort, ontvangt u dit geld terug. Als er te weinig is ingehouden, doet de gemeente dit alsnog.  

  • U heeft geen melding gedaan bij de gemeente en levert achteraf een loonstrook in.

De gemeente rekent dan uit op hoeveel uitkering u recht heeft. U heeft nu in één maand de hele uitkering en loon ontvangen.

Let op!
Bewaar het extra geld goed! U heeft dus een dubbel inkomen. Een deel van uw uitkering gaat u daarom terugbetalen.

De gemeente kort altijd uw netto-inkomsten, dus wat u echt als loon krijgt van uw baas. Het maakt niet uit hoe vaak uw baas betaalt. Betaalt uw baas per week of vaker per maand? De gemeente kijkt altijd naar wat u echt krijgt in één maand.

Vakantiegeld

De gemeente kort vakantiegeld dat u krijgt bij uw loon, op uw uitkering.

Let op: er wordt dus ook vakantiegeld ingehouden dat uw baas voor u apart heeft gezet, maar dat u nog niet heeft gekregen. Dit staat op uw loonstrook. Als u het vakantiegeld krijgt uitbetaald, zal de gemeente dit niet meer verrekenen.

Van de bijstand die u krijgt zet de gemeente het vakantiegeld apart. U krijgt dat één keer per jaar in de maand juni.

Op het overzicht van uw uitkering kunt u zien hoeveel loon is gekort. Controleer dat elke maand goed!

Reiskosten

Krijgt u geld voor reiskosten van uw baas? Dat hoort niet bij uw nettoloon. De gemeente trekt het dus ook niet af van uw uitkering. Soms krijgt u ook geld voor andere kosten die u heeft voor uw werk. Vraag bij uw consulent na of die worden gekort op uw uitkering.