Bijstand wijzigingen doorgeven

Algemeen

Heeft u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u wijzigingen in uw situatie of inkomsten online doorgeven.
U moet alle informatie die belangrijk is en invloed heeft op uw uitkering aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld verandering van inkomen, de komst van een onderhuurder, een ziekenhuisopname. Of het stoppen van een studie van uw inwonend kind van 21 jaar e.o.

Voorwaarden

Wat moet u doorgeven?

  • Inkomsten en kopie van al uw nieuwe loonspecificatie(s) 
  • Veranderingen in uw woonsituatie
  • Verandering van bankrekeningnummer 
  • Verandering in uw vermogen (erfenis)

Wat hoeft u niet door te geven?

Een verhuizing of een geboorte.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen computer of kan niemand u helpen? Bel dan naar 14015 en vraag het formulier op. Nadat de gemeente uw wijzigingen heeft ontvangen, krijgt u direct een nieuw formulier naar uw adres opgestuurd. U kunt het formulier niet ophalen bij de balie.

Vergeet niet uw (en uw partners) handtekening te zetten op de achterkant van het formulier. Als u uw handtekening(en) niet zet, kan de gemeente het niet in behandeling nemen.

Meesturen

In een aantal situaties is het verplicht om bijlagen mee te sturen. Scan of stuur deze direct mee met het formulier.

  • Nieuw IBAN-nummer: Stuur een kopie van uw bankpas, afschrift op naam, inschrijvingsbevestiging van de bank. Of bewijsstuk beheerrekening mee.
  • Onderhuur of kostganger: Stuur het contract tussen u en de huurder of kostganger mee.
  • Vermogen: Stuur bewijsstukken mee zoals kentekenbewijs auto, aankoopbewijs caravan, polis levensverzekering, bewijsstuk waarde-effecten. Of waardepapieren van huis in het buitenland.

Binnen 2 weken

Geef wijzigingen binnen 2 weken door. 

Hulp bij invullen

De Formulierenbrigade kan u helpen met het invullen van het formulier.