Ziek en beter melden in de bijstand

Als u meedoet aan een traject naar werk of sociale activering zijn er regels voor ziek- en betermelding.

Beschrijving

Wie een uitkering ontvangt van de gemeente Delft, moet zo snel mogelijk (weer) aan het werk. Daarom volgt u een traject, helpt Werkse! u met solliciteren en oriënteren of heeft u afspraken met uw consulent.

Om uw traject - maar ook uw uitkering - niet in gevaar te brengen, verwacht de gemeente van u dat u daar aan mee doet. Maar als u ziek bent, kan dat niet. 

Aanvraag

Volgt u een traject?

Volgt u een traject bij het Werkleerbedrijf van Werkse!? En kunt u door ziekte niet verschijnen? Meld u dan als eerste ziek bij uw leidinggevende van Werkse! Uw leidinggevende geeft uw ziekmelding door aan de arbodienst.

Afspraak met Werkse!

Bent u ziek en kunt u niet naar de afspraak met de arts op het Werkplein? Of naar de afspraak met uw consulent van Werkse? Dan meldt u zich vóór 8.30 uur af bij Werkse! via telefoonnummer 015 215 14 00.

Afspraak met gemeente Delft

Heeft u een afspraak met een consulent van de gemeente over uw uitkering en kunt u door ziekte niet verschijnen? Dan meldt u zich direct om 8.30 uur af via telefoonnummer 14015.

Beter

Volgt u een traject en heeft u met de Arbodienst een datum afgesproken dat u weer beter bent? Dan wordt aangenomen dat u op die dag weer begint.

Meewerken? Niets aan de hand!

Blijf niet onnodig weg van uw traject en werk mee aan de verzuimbegeleiding, dan is er niets aan de hand. Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. 

Voorwaarden

De ziek- en betermelding gelden in de volgende gevallen:

  • U ontvangt een uitkering van de gemeente Delft én u volgt een traject (u doet activiteiten bij of via Werkse!, een bedrijf, instantie of school, anders dan de gemeente)
  • U heeft een afspraak met een arts op het Werkplein bij Werkse!
  • U heeft een afspraak met een consulent werk van Werkse! 
  • U heeft een afspraak met een medewerker van de gemeente over uw uitkering.