Ziek en beter melden in de bijstand

Algemeen

Wie een uitkering ontvangt van de gemeente Delft moet zo snel mogelijk (weer) aan het werk. Daarom volgt u een traject, helpt Werkse! u met solliciteren en het zoeken van werk. Of heeft u andere afspraken gemaakt met uw consulent.

Als u goed mee doet aan het traject en u houdt aan de gemaakte afspraken, is er niets aan de hand. Maar als u ziek bent kan dat niet. Wat u dan moet doen leest u hier.

Volgt u een traject?

Volgt u een traject bij het Werkleerbedrijf van Werkse!? En kunt u door ziekte niet verschijnen? Meld u dan als eerste ziek bij uw leidinggevende van Werkse! Uw leidinggevende geeft uw ziekmelding door aan de arbodienst.

Afspraak met arts

Bent u ziek en kunt u niet naar de afspraak met de arts ? Of naar de afspraak met uw consulent van Werkse? Dan meldt u zich vóór 8.30 uur af bij Werkse! via telefoonnummer 015 215 14 00.

10db302f-df75-42c6-8ce8-67da4a9d44b5

Afspraak met gemeente

Heeft u een afspraak met een consulent van de gemeente over uw uitkering? En kunt u door ziekte niet verschijnen? Dan meldt u zich direct om 8.30 uur af via telefoonnummer 14015.

Beter

Volgt u een traject en heeft u met de Arbodienst een datum afgesproken dat u weer beter bent? Dan verwachten wij dat u op die dag weer begint. 

Meewerken? Niets aan de hand!

Werk mee met de verzuimbegeleiding en blijf niet onnodig weg van uw traject. Op die manier is er niets aan de hand. Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.  

Voorwaarden

De ziek- en betermelding gelden in de volgende gevallen:

  • U ontvangt een uitkering van de gemeente Delft én u volgt een traject. Dat kunnen activiteiten zijn bij of via Werkse! Maar ook een bedrijf, instantie of een school.
  • U heeft een afspraak met een arts op het Werkplein bij Werkse!
  • U heeft een afspraak met een consulent werk van Werkse! 
  • U heeft een afspraak met een medewerker van de gemeente over uw uitkering.