Hoogte bijstandsnorm

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw woon- en gezinssituatie en van uw leeftijd. In het overzicht ziet u de hoogte van het bedrag wat voor uw situatie van toepassing is.

Bijstandsnormen per 1 juli 2021. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Gehuwd/samenwonend

100%

110%

130%

Gehuwd, beide partners 21 jaar of ouder € 1.541,00 € 1.695,10 € 2.003,30
Beide partners 18 t/m 20 jaar, geen kinderen €    532,58 €    585,84 €    692,35
Beide partners 18 t/m 20 jaar, wel kinderen €    840,78 €    924,86 € 1.093,01
Eén partner 18 t/m 20 jaar, geen kinderen € 1.036,79 € 1.140,47 € 1.347,83
Eén partner 18 t/m 20 jaar, wel kinderen € 1.344,99 € 1.479,49 € 1.748,49
Alleenstaande (ouder) 100% 110% 130%
18 t/m 20 jaar €    266,29 €    292,92 €   346,18
21 jaar of ouder € 1.078,70 € 1.186,57 € 1.402,31
Pensioengerechtigd 100% 110% 130%
Eén van de partners of
beide partners pensioengerechtigd
€ 1.627,08 € 1.789,79 € 2.115,20
Alleenstaande (ouder)
pensioengerechtigd
€ 1.199,98 € 1.319,98

€ 1.559,97

Verblijf in inrichting 100% 110% 130%
Gehuwden €    531,26 €    584,39 €    690,64
Alleenstaande (ouder) €    341,55 €    375,75 €    444,02
Kostendelersnorm Norm 21 jaar tot AOW leeftijd netto bedragen
1 medebewoner 50% € 770,50
2 medebewoner 43,33% € 667,77
3 medebewoner 40% € 616,40
4 medebewoner 38% € 585,58

Deze tabel is niet compleet. Er zijn nog meer leefsituaties, denk aan: onderhuur. Voor het juiste bedrag voor uw leefsituatie, neemt u contact op met uw consulent van de gemeente Delft. 

Voor verschillende regelingen en tegemoetkomingen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% of 130% van de bijstandsnorm. Daarom staan ze in het schema genoemd.

Eigen vermogen

Om een uitkering te krijgen mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Vermogen is spaargeld, maar ook waardevolle spullen zoals een auto of caravan. Dit zijn de regels voor bijstand en vermogen.

Leefsituatie Vrij te laten vermogen
Gehuwd € 12.590
Alleenstaande ouder € 12.590
Alleenstaande €  6.295

Waarde van auto’s

Heeft u een auto? Dan stelt de gemeente de waarde van uw auto vast. Dit gebeurt met gegevens van de ANWB.

  • Auto’s met een waarde hoger dan € 4.500 rekent de gemeente mee als eigen vermogen.  
  • Is de auto ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar? Dan rekent de gemeente de auto niet mee als eigen vermogen. Behalve als het om een duur merk gaat. 
  • Van auto’s ouder dan 40 jaar stelt de gemeente wel de waarde vast. Is de waarde lager dan € 4.500? Dan rekent de gemeente deze niet mee als eigen vermogen. 

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm heeft invloed op de hoogte van de uitkering. Zie in het overzicht wat de gevolgen zijn of bekijk het filmpje.

Belastbaar inkomen 

Belastbaar inkomen is het bedrag waarover u belasting moet betalen. Bij een aanvraag van een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag wordt naar uw bruto belastbaar inkomen gevraagd. 

Het Belastbaar Inkomen is:

Gehuwd/samenwonend

Belastbaar inkomen per jaar

Gehuwd, beide partners 21 jaar of ouder € 10.144
Beide partners 18 t/m 20 jaar, geen kinderen € 3.185
Beide partners 18 t/m 20 jaar, wel kinderen € 5.029
Eén partner 18 t/m 20 jaar, geen kinderen € 6.201
Eén partner 18 t/m 20 jaar, wel kinderen € 8.280
Alleenstaande (ouder) Belastbaar inkomen per jaar
21 jaar of ouder € 16.006
Verblijf in inrichting Belastbaar inkomen per jaar
Gehuwden € 3.634
Alleenstaande (ouder) € 4.494
Kostendelersnorm Norm Belastbaar inkomen per jaar
1 medebewoner 50% € 10.144
2 medebewoner 43,33% € 8.189
3 medebewoner 40% € 7.374
4 medebewoner 38% € 7.005

Bij de berekening is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met inkomsten uit arbeid.