Jaaropgave bijstand

U ontvangt een jaaropgave als u een bijstandsuitkering heeft ontvangen of terugbetaald. De jaaropgave over 2020 is online beschikbaar en in te zien met DigiD. U kunt tot 10 jaar terug inzien. 

Beschrijving

Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens. U kunt deze gegevens nodig hebben voor de aangifte van de inkomstenbelasting, toeslagen of een tegemoetkoming voor studiekosten aan te vragen.

De jaaropgave wordt niet per post verstuurd. 

Online

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.  

10 jaar terug

Heeft u een jaaropgave nodig langer dan 10 jaar terug? Stuur dan een verzoek via het contactformulier.

Voorwaarden

U kunt de jaaropgave online inzien als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft in 2020 een bijstandsuitkering gekregen of bijstand terugbetaald
  • U heeft een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

Kosten

De jaaropgave is gratis.

Vraag en antwoord

2 jaaropgaven?

Ik zie 2 jaaropgaven in Mijn Loket klaarstaan? Klopt dat?
U ontvangt per uitkering één jaaropgaaf. Het kan ook zijn dat u heeft afgelost op meer dan één uitkeringsdossier waardoor u meer dan één jaaropgave ontvangt. 

Bedrag is hoger

Het bedrag is hoger dan wat ik heb ontvangen, klopt dat?

  • Het bedrag dat op de jaaropgave wordt vermeld is niet de netto uitkering. Het bedrag is opgebouwd uit de netto uitkering + loonheffing.
  • Het kan te maken hebben dat u eind 2019 een uitkering heeft aangevraagd die pas in 2020 is uitbetaald. Omdat de betaling plaats heeft gevonden in 2020, worden deze betalingen toegerekend aan het jaar 2020. Consequenties kunnen zijn dat uw toetsingsinkomen hoger is en u mogelijk een aantal heffingen en kortingen zoals de zorg-, of huurtoeslag moet terugbetalen. 

Bijzondere bijstand

Kan ik bijzondere bijstand aanvragen voor wat ik aan de Belasting moet terugbetalen?
Mogelijk heeft u recht op aanvullende bijstand ter hoogte van het bedrag wat u aan de Belastingdienst moet terugbetalen. U moet de definitieve aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen om een aanvraag in te dienen. 

Bedrag is lager

Het bedrag is lager dan ik heb ontvangen, hoe kan dat?
Dit kan voorkomen als u een uitkering heeft ontvangen en in het zelfde jaar heeft afgelost op een vordering van de gemeente. 

Negatief bedrag

Er staat een negatief bedrag aangegeven, kan dat?
Ja dat kan. U heeft bijvoorbeeld in 2020 geen bijstand ontvangen, maar wel afgelost op een vordering bij de gemeente Delft. Het kan zijn dat u hierdoor minder loonheffing hoeft af te dragen dan u gedaan heeft. Dit kan u terugvragen bij de belastingdienst. 

Klopt niet

Mijn jaaropgave klopt niet, wat moet ik doen?
Als denkt dat uw jaaropgave niet klopt verzamel dan alle bewijsstukken en geef dit aan ons door via het contactformulier

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!