Jaaropgave bijstand

Algemeen

U ontvangt een jaaropgave als u een bijstandsuitkering heeft ontvangen of terugbetaald. De jaaropgave over 2023 is vanaf 1 februari 2024 online beschikbaar en in te zien met DigiD. U kunt tot 10 jaar terug inzien.

Beschrijving

Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens. U kunt deze gegevens nodig hebben voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Of voor toeslagen of om een tegemoetkoming voor studiekosten aan te vragen.

De jaaropgave ontvangt u niet per post. 

Online

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.  

10 jaar terug

Heeft u een jaaropgave nodig langer dan 10 jaar terug? Stuur dan een verzoek via het contactformulier.

Voorwaarden

U kunt de jaaropgave online inzien als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft in 2023 een bijstandsuitkering gekregen of bijstand terugbetaald
  • U heeft Tozo ontvangen of terugbetaald?
  • U heeft een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

Kosten

De jaaropgave is gratis.

Vraag en antwoord

2 jaaropgaven?

Ik zie 2 jaaropgaven in Mijn Loket klaarstaan? Klopt dat?
U ontvangt per uitkering één jaaropgaaf. Het kan ook zijn dat u heeft afgelost op meer dan één uitkeringsdossier. U ontvangt dan meerdere jaaropgaven. 

Bedrag is hoger

Het bedrag is hoger dan wat ik heb ontvangen, klopt dat?

  • Het bedrag dat op de jaaropgave staat is niet de netto uitkering. Het bedrag bestaat uit de netto uitkering + loonheffing.
  • Het kan dat u eind 2022 een uitkering aan vroeg, die in 2023 aan u is uitbetaald. Omdat de betaling plaats heeft gevonden in 2023, worden deze betalingen toegerekend aan het jaar 2023. Consequenties kunnen zijn dat uw toetsingsinkomen hoger is. En u mogelijk een aantal heffingen en kortingen zoals de zorg-, of huurtoeslag moet terugbetalen. 

Bijzondere bijstand

Kan ik bijzondere bijstand aanvragen voor wat ik aan de Belasting moet terugbetalen?
Misschien heeft u hier recht op. U moet de definitieve aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen om een aanvraag in te dienen. 

Bedrag is lager

Het bedrag is lager dan ik heb ontvangen, hoe kan dat?
Dat kan als u een uitkering heeft ontvangen. En in het zelfde jaar heeft afgelost op een vordering van de gemeente. 

Negatief bedrag

Er staat een negatief bedrag aangegeven, kan dat?
Ja dat kan. U heeft bijvoorbeeld in 2023 geen uitkering ontvangen, maar wel afgelost op een vordering bij de gemeente Delft. Het kan zijn dat u hierdoor minder loonheffing hoeft af te dragen dan u gedaan heeft. Dit kan u terugvragen bij de belastingdienst. 

Klopt niet

Mijn jaaropgave klopt niet, wat moet ik doen?
Verzamel dan alle bewijsstukken en geef dit de gemeente door via het contactformulier

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.