Iets terug doen voor uw uitkering

De gemeente vraagt aan inwoners met een uitkering om een tegenprestatie. Deze tegenprestatie bestaat uit activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving en waar geen loon voor wordt betaald. De tegenprestatie stimuleert inwoners met een uitkering om andere mensen te ontmoeten.

Het kan ook helpen om werk te vinden en te behouden. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Daarbij houdt de gemeente rekening met de omstandigheden van de persoon die het betreft.

Arbeidsverplichting

Ontvangt u een uitkering? Dan moet u er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Iedereen heeft door de Participatiewet dezelfde arbeidsverplichtingen. De gemeente verwacht dat u actief naar werk zoekt. U moet werk accepteren, ook als dat betekent dat u daar dagelijks lang voor moet reizen. Verder moet u uw kennis en vaardigheden bijhouden. Dit kan door bijvoorbeeld een cursus te volgen die de kans op werk groter maakt.