Vakantie en verlof bij bijstand

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft en wilt u verlof aanvragen of heeft u vakantieplannen? Vraag dan voortijdig om toestemming bij de gemeente of uw re-integratiebedrijf.

Beschrijving

Lang verlof

Gaat u langer dan 3 werkdagen weg, dan heet dit lang verlof. U moet daar altijd vooraf toestemming voor aanvragen bij de gemeente. U kunt dit online aanvragen of bel naar 14015.

Kort verlof

Wilt u korter dan 3 werkdagen met verlof, dan heeft u alleen toestemming nodig van het re-integratiebedrijf. Lees voor meer informatie de spelregels voor kort verlof

Verlof in buitenland 

Bent u met verlof in het buitenland geweest? Bel dan direct bij terugkomst met de gemeente om dit te melden. U hoeft geen melding te doen als u tijdens uw verlof in Nederland bent gebleven.

Voorwaarden

Regels

  • U vraagt tenminste een week van tevoren om toestemming.
  • U mag maximaal 4 weken per jaar (28 dagen) verlof opnemen. Dit is inclusief weekend- en feestdagen. Deze periode mag u zelf verdelen, bijvoorbeeld 2x2 weken of 1x4 weken.
  • U mag nooit langer dan 4 weken achter elkaar verlof opnemen. Niet in het buitenland, maar ook niet in Nederland.
  • Heeft u geen toestemming aangevraagd en blijft u toch 3 werkdagen of langer weg, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen.
  • Krijgt u geen toestemming, dan mag u niet wegblijven van uw activiteiten. Doet u dit toch, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen. 
  • Ontvangt u een gezamenlijke uitkering, dan moet u beiden verlof aanvragen.

Geen toestemming

Toestemming hangt af van uw situatie. Volgt u een traject en wordt uw kans op werk daardoor groter? Dan is het zonde om het traject tijdelijk stop te zetten want daardoor duurt het zoeken naar werk langer. Als u langer dan 3 werkdagen weg wilt, overlegt de gemeente ook met het re-integratiebedrijf of dat uitkomt in het traject. Komt het slecht uit, dan mag u op dat moment niet weg.

Geen traject 

Volgt u op dit moment geen traject naar werk, bent u niet verplicht te werken of naar werk te zoeken? Dan hoeft u alleen toestemming te vragen als u naar het buitenland gaat. Let op: u mag niet langer in het buitenland blijven dan wettelijk is toegestaan. Dit is maximaal 4 weken per jaar.

Pensioen

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u een (aanvullende) inkomensvoorziening (AIO)? Dan mag u dertien weken per jaar naar het buitenland. U kunt de regels nalezen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Vraag en antwoord

Meer verlof of nodig?

Is er een dringende noodzaak waarom u langer dan het maximale aantal dagen verlof nodig heeft? Vraag dan online het maximale aantal dagen aan. Geef op het contactformulier aan waarom u meer dagen verlof nodig heeft en voeg eventuele bewijsstukken als bijlage toe.

Goedkeuring

Als u lang verlof krijgt ontvangt u hierover een beschikking. Toestemming voor kort verlof krijgt u te horen via het re-integratiebedrijf. 

Kind ziek

Kunt u alternatieve opvang regelen, denk aan een opa, oma of vriendin? Lukt dit niet overleg dan met het re-integratiebedrijf wat u het beste kunt doen.

Overlijden/Ernstig ziek

Als uw familielid ziek of overleden is en u kunt niet deelnemen aan uw traject, vraagt u als het langer dan 3 werkdagen duurt, lang verlof aan.

Wijzigingen

Ik heb reeds verlof aangevraagd, maar ik wil dit wijzigen of intrekken? Hoe doe ik dat?

Uw online verlofaanvraag kunt u voor de begindatum online annuleren. Vervolgens kunt u een eventuele nieuwe aanvraag indienen.

Afwijzing 

Ik heb een afwijzing op mijn verlof ontvangen? Wat nu?

In de brief die u heeft ontvangen staat waarom uw verzoek is afgewezen. Heeft u vragen naar aanleiding van de afwijzing, neem dan contact op met uw consulent werk. Wilt u een nieuw verzoek indienen of wilt u uw afgewezen verzoek wijzigen? Dien dan een nieuwe aanvraag in.

Annulering verlof

Bij annulering van uw verlof wordt uw werkconsulent geïnformeerd. Dat geldt ook wanneer u zich eerder terug meldt van vakantie. Uw werkconsulent neemt dan contact met u op over de hervatting van uw re-integratietraject.