Vakantie en verlof bij bijstand

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft en wilt u verlof aanvragen of heeft u vakantieplannen? Vraag dan op tijd om toestemming bij de gemeente of uw re-integratiebedrijf.

Beschrijving

Lang verlof

Gaat u langer dan 3 werkdagen weg? Dan heet dit lang verlof. U moet daar altijd vooraf toestemming voor aanvragen bij de gemeente. U kunt dit online aanvragen of bel naar 14015.

Kort verlof

Wilt u korter dan 3 werkdagen met verlof? Dan heeft u alleen toestemming nodig van het re-integratiebedrijf. Lees voor meer informatie de spelregels voor kort verlof

Verlof in buitenland 

Bent u met verlof in het buitenland geweest? Bel dan direct bij terugkomst met de gemeente om dit door te geven. U hoeft geen melding te doen als u tijdens uw verlof in Nederland bent gebleven.

Voorwaarden

Regels

  • U vraagt tenminste een week van tevoren om toestemming
  • U mag maximaal 4 weken per jaar (28 dagen) verlof opnemen. Dit is inclusief weekend- en feestdagen. Deze periode mag u zelf verdelen, bijvoorbeeld 2x2 weken of 1x4 weken.
  • U mag nooit langer dan 4 weken achter elkaar verlof opnemen. Niet in het buitenland, maar ook niet in Nederland.
  • Heeft u geen toestemming aangevraagd en blijft u toch 3 werkdagen of langer weg? Dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen.
  • Krijgt u geen toestemming? Dan mag u niet wegblijven van uw activiteiten. Doet u dit toch, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen. 
  • Ontvangt u een gezamenlijke uitkering? Dan moet u beiden verlof aanvragen.

Geen toestemming

Toestemming hangt af van uw situatie. Volgt u een traject en wordt uw kans op werk daardoor groter? Dan is het jammer om het traject tijdelijk stop te zetten. Het zoeken naar werk duurt daardoor namelijk langer. Wilt u 3 werkdagen of langer weg? Dan bespreekt de gemeente dit ook met het re-integratiebedrijf waar u het traject volgt. Als het slecht uitkomt, mag u op dat moment niet weg. 

Geen traject 

Volgt u op dit moment geen traject naar werk? Bent u niet verplicht te werken of naar werk te zoeken? Dan hoeft u alleen toestemming te vragen als u naar het buitenland gaat. Let op: u mag niet langer in het buitenland blijven dan wettelijk is toegestaan. Dit is maximaal 4 weken per jaar.

Pensioen

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u een (aanvullende) inkomensvoorziening (AIO)? Dan mag u 13 weken per jaar naar het buitenland. U kunt de regels nalezen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Vraag en antwoord

Meer verlof of nodig?

Zijn er dringende redenen waarom u langer verlof nodig heeft dan is toestaan? Vraag dan online het maximaal aantal dagen verlof aan. Laat ook via het contactformulier de gemeente weten waarom u meer dagen verlof nodig heeft. Voeg eventuele bijlage toe.

Goedkeuring

Als u lang verlof krijgt ontvangt u hierover een beschikking. Toestemming voor kort verlof krijgt u te horen via het re-integratiebedrijf. 

Kind ziek

Is uw kind ziek en kunt u niet naar uw traject? Is er alternatieve opvang te regelen? Denk aan een opa, oma of vriendin. Als dit niet lukt overleg dan met het re-integratiebedrijf wat u het beste kunt doen.

Overlijden/Ernstig ziek

Is een familielid ziek of overleden? Kunt u hierdoor niet deelnemen aan uw traject? Vraag als het langer dan 3 werkdagen duurt lang verlof aan.

Wijzigingen

Ik heb al verlof aangevraagd, maar ik wil dit veranderen of annuleren. Hoe doe ik dat?

Uw online verlofaanvraag kunt u voor de begindatum online annuleren. Vervolgens kunt u een eventuele nieuwe aanvraag indienen.

Afwijzing 

Ik heb een afwijzing op mijn verlof ontvangen? Wat nu?

In de brief die u heeft ontvangen staat waarom uw geen verlof krijgt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw consulent werk. Wilt u een nieuw verzoek indienen of wilt u uw afgewezen verzoek wijzigen? Dien dan een nieuwe aanvraag in.

Annulering verlof

Bij annulering van uw verlof informeert de gemeente uw werkconsulent. Dat geldt ook wanneer u zich eerder terug meldt van vakantie. Uw werkconsulent neemt dan contact met u op over de hervatting van uw re-integratietraject.