Kort verlof bij bijstand

Als u korter dan 3 werkdagen weg wilt, heet dat kort verlof. Hiervoor hoeft u bij de gemeente geen toestemming te vragen. Als u een traject volgt, moet u wel toestemming vragen van het re-integratiebedrijf.

Wat zijn de regels?

U vraagt ten minste 1 week van tevoren het korte verlof aan bij het re-integratiebedrijf (RIB). Het RIB beslist of u verlof krijgt. Als het uw traject niet verstoort, kunt u verlof krijgen.

Goedkeuring

U kunt goedkeuring krijgen voor:

  • het huwelijk van een naaste
  • een verhuizing
  • de geboorte of het overlijden van een naaste

Wilt u bijvoorbeeld naar de tandarts? Dan kan het re-integratiebedrijf u vragen om die afspraken te maken in uw eigen tijd. Als dat niet kan, moet u vaak een bewijs laten zien.

Meestal heeft kort verlof geen gevolgen voor uw normale vakantieverlof van maximaal 4 weken. Maar soms wordt het kort verlof afgetrokken van de 4 weken waar u recht op heeft. De gemeente beslist daarover, na overleg met het re-integratiebedrijf.