Vakantie en verlof bij bijstand

Algemeen

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft en wilt u verlof aanvragen of heeft u vakantieplannen? Vraag dan op tijd om toestemming bij de gemeente of uw re-integratiebedrijf.

Beschrijving

Lang verlof

Gaat u langer dan 3 werkdagen weg? Dan heet dit lang verlof. U moet daar altijd vooraf toestemming voor aanvragen bij de gemeente. U kunt dit online aanvragen of bel naar 14015.

Kort verlof

Wilt u korter dan 3 werkdagen met verlof? Dan heeft u alleen toestemming nodig van het re-integratiebedrijf. Lees voor meer informatie de spelregels voor kort verlof

Verlof in buitenland 

Bent u met verlof in het buitenland geweest? Meld uw terugkomst dan direct daarna online bij de gemeente. Inloggen doet u met DigiD. Heeft u per bus, trein of vliegtuig gereisd? Stuur een kopie van het ticket mee. De gemeente kan nog andere documenten vragen voor de controle van uw verblijf in het buitenland.

Lukt het terugmelden van uw verlof niet online? Neem dan contact op met de gemeente.

Verlof in Nederland

U hoeft geen melding te doen als u tijdens uw verlof in Nederland bent gebleven.

Voorwaarden

Regels

  • U vraagt tenminste een week van tevoren om toestemming
  • U mag maximaal 4 weken per jaar (28 dagen) verlof opnemen. Dit is inclusief weekend- en feestdagen. Deze periode mag u zelf verdelen, bijvoorbeeld 2x2 weken of 1x4 weken.
  • U mag nooit langer dan 4 weken achter elkaar verlof opnemen. Niet in het buitenland, maar ook niet in Nederland.
  • Heeft u geen toestemming aangevraagd en blijft u toch 3 werkdagen of langer weg? Dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen.
  • Krijgt u geen toestemming? Dan mag u niet wegblijven van uw activiteiten. Doet u dit toch, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen. 
  • Ontvangt u een gezamenlijke uitkering? Dan moet u beiden verlof aanvragen.

Geen toestemming

Toestemming hangt af van uw situatie. Volgt u een traject en wordt uw kans op werk daardoor groter? Dan is het jammer om het traject tijdelijk stop te zetten. Het zoeken naar werk duurt daardoor namelijk langer. Wilt u 3 werkdagen of langer weg? Dan bespreekt de gemeente dit ook met het re-integratiebedrijf waar u het traject volgt. Als het slecht uitkomt, mag u op dat moment niet weg. 

Geen traject 

Volgt u op dit moment geen traject naar werk? Bent u niet verplicht te werken of naar werk te zoeken? Dan hoeft u alleen toestemming te vragen als u naar het buitenland gaat. Let op: u mag niet langer in het buitenland blijven dan wettelijk is toegestaan. Dit is maximaal 4 weken per jaar.

Pensioen

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u een (aanvullende) inkomensvoorziening (AIO)? Dan mag u 13 weken per jaar naar het buitenland. U kunt de regels nalezen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Zijn er dringende redenen waarom u langer verlof nodig heeft dan is toestaan? Vraag dan online het maximaal aantal dagen verlof aan. Laat ook via het contactformulier de gemeente weten waarom u meer dagen verlof nodig heeft. Voeg eventuele bijlage toe.

Als u lang verlof krijgt ontvangt u hierover een beschikking. Toestemming voor kort verlof krijgt u te horen via het re-integratiebedrijf. 

Is uw kind ziek en kunt u niet naar uw traject? Is er alternatieve opvang te regelen? Denk aan een opa, oma of vriendin. Als dit niet lukt overleg dan met het re-integratiebedrijf wat u het beste kunt doen.

Is een familielid ziek of overleden? Kunt u hierdoor niet deelnemen aan uw traject? Vraag als het langer dan 3 werkdagen duurt lang verlof aan.

Ik heb al verlof aangevraagd, maar ik wil dit veranderen of annuleren. Hoe doe ik dat?

Uw online verlofaanvraag kunt u voor de begindatum online annuleren. Vervolgens kunt u een eventuele nieuwe aanvraag indienen.

Ik heb een afwijzing op mijn verlof ontvangen? Wat nu?

In de brief die u heeft ontvangen staat waarom uw geen verlof krijgt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw consulent werk. Wilt u een nieuw verzoek indienen of wilt u uw afgewezen verzoek wijzigen? Dien dan een nieuwe aanvraag in.

Bij annulering van uw verlof informeert de gemeente uw werkconsulent. Dat geldt ook wanneer u zich eerder terug meldt van vakantie. Uw werkconsulent neemt dan contact met u op over de hervatting van uw re-integratietraject.