Bijzondere bijstand, extra kosten voor wassen en slijtage van kleding

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor extra wassen en slijtage van kleding online aanvragen.

Beschrijving

Maakt u meer kosten voor vervanging, reiniging en onderhoud van kleding, dan algemeen gebruik? Bijvoorbeeld omdat u gehandicapt of chronisch ziek bent. Of omdat kleding sneller slijt door het gebruik van een prothese of meer gewassen moet worden. Hoe dan ook. Als u een laag inkomen of een uitkering heeft, kunt u een beroep op de gemeente doen voor deze kosten.

Let op: voor deze vergoeding vraagt de gemeente Salude om medisch advies, om de noodzaak van deze extra kosten per situatie vast te stellen. Als door ziekte uw lichaam in omvang verandert (u wordt dikker bijvoorbeeld), kunt u alleen een vergoeding krijgen als u alleen op maat gemaakte kleding kunt kopen. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan:

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden 

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening van de aangeschafte kleding

  • Geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf.
  • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.
  • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt! 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.