Bijzondere bijstand, reis- en bezoekkosten

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor reis- en bezoekkosten online aanvragen.

Beschrijving

Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar eigenlijk geen geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten die gemaakt worden voor ziekenbezoek op basis van tarieven openbaar vervoer. Hiervoor geldt vaak een minimale afstand van 40 kilometer. Dit is een regeling waarop u eerst een beroep kunt doen voordat u een vergoeding bij de gemeente aanvraagt. 

Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. De gemeente vergoedt maximaal het tarief van openbaar vervoer, tweede klas. Als u goedkoper kunt reizen (bijvoorbeeld door met iemand mee te rijden), krijgt u de werkelijk gemaakte reiskosten. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een vergoeding krijgen als uw gezamenlijk netto inkomen per maand niet hoger is dan: 

 • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.183 voor alleenstaanden 

Partners, ouders of kinderen op bezoek bij patiënt in inrichting buiten Delft.

 • De reiskosten worden vergoed op basis van het tarief openbaar vervoer, met een maximum van twee bezoeken per week. Als de patiënt zeer ernstig ziek is en u deze vaker moet bezoeken, kunt u daarvoor een aparte vergoeding krijgen.

Partners, ouders of kinderen die op bezoek gaan bij een gevangene.

 • De vergoeding bedraagt de meerkosten voor vervoer, met een maximum van eenmaal per 2 weken.

Heeft u een hoger inkomen? En kunt u de kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Bewijsstukken

De volgende bewijsstukken zijn nodig: 

 • Bewijsstukken reiskosten ziekenbezoek buiten Delft
 • in inrichting verblijvende personen (geen strafinrichting)
 • reiskosten van de partner, ouder of kind naar inrichting buiten Delft
 • op basis van het tarief openbaar vervoer (mijn ov-chipkaart) 
  frequentie van 2 bezoeken per week (dermate ernstig ziek)
 • geldig legitimatiebewijs 

Bewijsstukken reiskosten bezoek gedetineerd familielid

 • verklaring van de strafinrichting waarin staat wanneer u op bezoek bent geweest
 • bewijsstukken van de reiskosten die zijn gemaakt (op basis van openbaar vervoer) 
  frequentie is 1 x per 2 weken
 • aan te tonen dat het gaat om partner of kinderen van gedetineerde
 • bij bezoek aan gevangene: verklaring strafinrichting wanneer u op bezoek bent geweest
 • gedetineerd in buitenland? Vergoeding tot Schiphol
 • geldig legitimatiebewijs

Extra bewijsstukken als u geen bijstandsuitkering heeft:

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.