Bijzondere bijstand voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder? Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Dan kunt u voor uw gemaakte kosten een aanvraag bijzondere bijstand indienen. 

Voor wie?

Heeft uw klant een uitkering bij de gemeente? Of een laag inkomen volgens een al eerder uitgevoerde draagkrachttoets? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Heeft uw klant geen uitkering, maar wel een laag inkomen? Dan kunt u alleen schriftelijk een aanvraag indienen. 

Beschrijving

Inloggen doet u met eHerkenning voor bedrijven.

Voorwaarden

U kunt aantonen dat u een beschikking van de rechtbank heeft als bewindvoerder. 

Uw mening
Uw mening