Bijzondere bijstand voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder? Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Dan kunt u voor uw gemaakte kosten een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen.

Let op! U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken.

Voorwaarden

U kunt aantonen dat u een beschikking van de rechtbank heeft als bewindvoerder.