Computerregeling aanvragen

Heeft u een laag inkomen en geen computer voor uw schoolgaande kind? U kunt dan de computerregeling aanvragen. 

Voor wie?

Heeft u een uitkering bij de gemeente? Of een laag inkomen volgens een eerder uitgevoerde draagkrachttoets? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Heeft u geen uitkering, maar wel een laag inkomen? Vraag de bijzondere bijstand dan schriftelijk aan.

Beschrijving

Coronavirus en de computerregeling

Vanwege het coronavirus moeten veel kinderen hun schoolwerk thuis maken. Helaas hebben niet alle kinderen een (goede) computer. Als u een bijstandsuitkering of laag inkomen heeft, kan de gemeente u helpen met de computerregeling.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag met spoed af. Het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde gegevens meestuurt. Als u dit niet doet, kan uw aanvraag vertraging oplopen.

Voor wie?

De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo). De regeling geldt tot het kind 18 jaar is.

Traject naar werk

U kunt ook een aanvraag voor de computerregeling indienen als u een traject naar werk volgt waarmee u straks een baan vindt in de administratie en of automatisering. Informeer naar de mogelijkheden bij uw werkconsulent.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen inclusief vakantiegeld niet hoger is dan:

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Kosten

Vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de aanschaf van een computer en de normale randapparatuur zoals een printer. U ontvangt een bedrag van maximaal € 400. U hoeft het bedrag niet terug te betalen. De vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Vooraf betalen

Moet ik de kosten voor de computer eerst zelf betalen? Nee, u krijgt het aangevraagde bedrag tot het voor u geldende maximum vooraf overgemaakt. 

Rekening indienen

Het aankoopbewijs van de computer moet u binnen 2 maanden indienen bij de gemeente.

Vraag en antwoord

Meer kinderen

Ik heb 4 kinderen die allemaal een computer nodig hebben. Kan ik voor alle 4 de kinderen gebruikmaken van de computerregeling?

Nee, de vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Uw mening
Uw mening