Computerregeling aanvragen

Helaas hebben niet alle kinderen een (goede) computer. Als u een bijstandsuitkering of laag inkomen heeft, kan de gemeente u helpen met de computerregeling. De computerregeling vraagt u online aan.

Let op! Vraagt u bijzondere bijstand aan en heeft u een partner? Dan moet uw partner de akkoordverklaring invullen. Stuur de verklaring als bijlage mee bij de online aanvraag.

Beschrijving

Voor wie?

De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo). De regeling geldt tot het kind 18 jaar is.

Tijdelijke uitbreiding vanaf 16 augustus

De gemeente breidt de computerregeling tijdelijk uit voor gezinnen met minimaal 3 schoolgaande kinderen. Heeft u 3 of meer kinderen die naar school gaan? Dan mag u tot en met 31 december:

  • een tweede computer aanvragen als u al een computer van de gemeente heeft
  • twee computers tegelijk aanvragen als u nog geen computer van de gemeente heeft

Aanvragen kan vanaf 16 augustus. Tot en met uiterlijk 31 december 2021.

Traject naar werk

U kunt ook een aanvraag voor de computerregeling indienen als u een traject naar werk volgt waarmee u straks een baan vindt in de administratie en of automatisering. Informeer naar de mogelijkheden bij uw werkconsulent.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag met spoed af. Het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde gegevens meestuurt. Als u dit niet doet, kan uw aanvraag vertraging oplopen.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen inclusief vakantiegeld niet hoger is dan:

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Kosten

Vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de aanschaf van een computer en de normale randapparatuur zoals een printer. U ontvangt een bedrag van maximaal € 400. U hoeft het bedrag niet terug te betalen. De vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Vooraf betalen

Moet ik de kosten voor de computer eerst zelf betalen? Nee, u krijgt het aangevraagde bedrag tot het voor u geldende maximum vooraf overgemaakt. 

Rekening indienen

Het aankoopbewijs van de computer moet u binnen 2 maanden indienen bij de gemeente.

Vraag en antwoord

Meer kinderen

Ik heb 4 kinderen die allemaal een computer nodig hebben. Kan ik voor alle 4 de kinderen gebruikmaken van de computerregeling?

Nee, de vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Zie ook

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.