Computerregeling aanvragen

Heeft u een laag inkomen en geen computer voor uw schoolgaande kind? U kunt dan de computerregeling aanvragen. Let op! U kunt dit alleen schriftelijk aanvragen. Uw aanvraag wordt met spoed in behandeling genomen. 

Coronavirus en de computerregeling

Vanwege het coronavirus moeten alle kinderen thuisblijven. En daarom hun schoolwerk thuis maken. Helaas hebben niet alle kinderen een (goede) computer hiervoor. Als u een bijstandsuitkering of laag inkomen heeft, kan de gemeente u helpen met de computerregeling.

U kunt de computerregeling alleen schriftelijk aanvragen. Ontvangt u liever het formulier thuis? Bel 14015. Het formulier kunt u opsturen of in de brievenbus stoppen van het stadskantoor op het Stationsplein 1 in Delft.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag met spoed af. Het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde gegevens meestuurt. Als u dit niet doet, kan uw aanvraag vertraging oplopen.

Voor wie?

De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo). De regeling geldt tot het kind 18 jaar is.

Traject naar werk

U kunt ook een aanvraag voor de computerregeling indienen als u een traject naar werk volgt waarmee u straks een baan vindt in de administratie en of automatisering. Informeer naar de mogelijkheden bij uw werkconsulent.

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen inclusief vakantiegeld niet hoger is dan:

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de aanschaf van een computer en de normale randapparatuur zoals een printer. U ontvangt een bedrag van maximaal € 400. U hoeft het bedrag niet terug te betalen. De vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Vooraf betalen

Moet ik de kosten voor de computer eerst zelf betalen? Nee, u krijgt het aangevraagde bedrag tot het voor u geldende maximum vooraf overgemaakt. 

Rekening indienen

Het aankoopbewijs van de computer moet u binnen 2 maanden indienen bij de gemeente.

Meer kinderen

Ik heb 4 kinderen die allemaal een computer nodig hebben. Kan ik voor alle 4 de kinderen gebruikmaken van de computerregeling?

Nee, de vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Uw mening
Uw mening