Fietsregeling aanvragen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u online de fietsregeling aanvragen voor uw schoolgaande kinderen.

Beschrijving

De fietsregeling kunt u aanvragen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Let op! Als uw kind naar de brugklas gaat heeft u een bewijs van inschrijving van de school nodig.

Vergoeding

De gemeente kent verschillende vergoedingen voor de aanschaf van een (tweedehands) fiets voor de kinderen in de volgende categorieën: 

 • Kind van 4 tot 8 jaar eenmalig een vergoeding van € 100
 • Kind van 8 jaar tot  brugklas eenmalig een vergoeding van € 150
 • Kind vanaf brugklas tot 18 jaar € 250

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Voorwaarden

 • Uw kind is 4 jaar of ouder
 • Uw kind gaat naar of zit in de brugklas (dit moet worden aangetoond, bijvoorbeeld inschrijfbewijs van school)
 • Per kind kan slechts eenmaal in dezelfde categorie gebruik worden gemaakt van de fietsregeling
 • Er is sprake van een vermogenstoets
 • Geeft u minder geld uit dan is verstrekt, dan dient u het teveel uitgekeerde bedrag terug te betalen
 • De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan:

 • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders
 • € 1.183 voor alleenstaanden

Bewijsstukken

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende stukken mee:

 • Geldig legitimatiebewijs 
 • Indien van toepassing bewijsstuk dat uw kind naar de brugklas gaat of zit. (bijvoorbeeld inschrijfbewijs van school)
 • U moet achteraf binnen 2 maanden de originele nota insturen. De bon moet van een winkel zijn die fietsen verkoopt (nieuw of tweedehands). Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd. Let op! Maak een kopie van de aankoopbon voor uw eigen administratie.

Heeft u geen uitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

 • 1 recent afschrift van bank- en spaarrekening(en)
 • Kopie van de salarisspecificatie van uzelf
 • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salarisspecificatie meesturen
 • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft, moet u ook van hen een kopie van salarisspecificatie meesturen

Rekening indienen

Het aankoopbewijs van de fiets moet u binnen 2 maanden indienen bij de gemeente.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Vraag en antwoord

Terugbetalen

Moet ik de fietsregeling terugbetalen? Dat kan het geval zijn indien u minder heeft uitgegeven dan u heeft aangevraagd. Alleen de gemaakte kosten worden verstrekt. 

Meerdere kinderen

Ik heb meerdere schoolgaande kinderen, kan ik meerdere fietsen aanvragen? Ja, de regeling geldt per kind.

Aanschaf fiets

Wanneer mag ik de fiets aanschaffen? Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is. Voor de regeling van € 250 bij aanvang van het nieuwe schooljaar of gedurende het jaar dat uw kind in de brugklas zit. 

Voorschieten

Moet ik de fiets voorschieten? Nee, u krijgt het aangevraagde bedrag tot het voor u geldende maximum voorgeschoten. U moet achteraf binnen 2 maanden de originele nota insturen. De bon moet van een winkel zijn die fietsen verkoopt (nieuw of tweedehands). Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

Aanschafnota

Moet ik mijn aanschafnota insturen? Ja, wij hebben uw aanschafnota nodig om achteraf na te gaan of u de vergoeding heeft gekregen waar u recht op heeft. U moet binnen 2  maanden de originele nota (dus geen kopie) aan ons opsturen. Indien u minder heeft uitgegeven dan u heeft aangevraagd, moet u het resterende bedrag aan ons terugbetalen.

Fietsregeling voor zelfde kind

Toen mijn kind 6 jaar was heb ik een bedrag van € 100 ontvangen voor een fiets. Mijn kind wordt nu 8 jaar, kan ik weer een fiets aanvragen?. 

Ja dat kan. De bedragen gelden per leeftijdscategorie en lopen van 4 tot 8 jaar (€ 100), van 8 - tot brugklas (€ 150) en vanaf brugklas tot 18 jaar (€ 250). Wel geldt dat u slechts eenmaal per leeftijdscategorie per kind in aanmerking komt voor de fietsregeling.

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.