Gemeentebijdrage kinderopvang (SMI)

Door sociaal-medische gezondheidsredenen kan het voorkomen dat u (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) kunt zorgen. In zo'n situatie adviseert een hulpverlener vaak om kinderopvang voor uw kinderen te regelen. Een sociaal-medisch adviseur kan de noodzaak van kinderopvang vaststellen door middel van een sociaal-medische indicatie (SMI). Deze kunt u schriftelijk aanvragen. 

Beschrijving

Als u niet werkt, is er geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Maar met een sociaal-medische indicatie is het wel mogelijk om bij de gemeente een bijdrage in de kosten van kinderopvang aan te vragen. 

Kinderopvang met speciale prijs- en productafspraken

Er zijn kinderopvangorganisaties die speciale prijs- en productafspraken met de gemeente heeft gemaakt. Ook helpen deze organisaties u bij het indienen van de aanvraag gemeentebijdrage sociaal-medische indicatie. 

Wel of geen indicatie?

Heeft u al een sociaal-medische indicatie? Dan kunt u deze bijvoegen bij de aanvraag. Heeft u geen verklaring dan zal de gemeente na het indienen van de aanvraag een afspraak met u inplannen bij een erkende hulpverleningsinstantie om de noodzaak vast te stellen. Op het aanvraagformulier staat welke gegevens u moet inleveren bij de aanvraag.

Wijzigingsformulier 

Als u de gemeentebijdrage ontvangt moet u elke wijzigingen in het gebruik van de kinderopvang (meer/minder) of het stopzetten van de opvang, direct aan de gemeente door te geven. Maak hiervoor gebruik van het wijzigingsformulier. 

Voorwaarden

  • U heeft een sociaal medische indicatie (SMI) of de noodzaak moet nog worden vastgesteld
  • U heeft geen werk en geen partner 
  • U heeft geen werk maar wel een partner die werkt of in een traject zit en daardoor niet voor de kinderen kan zorgen
  • U neemt kinderopvang af bij een goedgekeurde kinderopvangorganisatie. Welke vermeld staat in het landelijke registratiesysteem. 

Wetten en Regels

Kosten

De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Vraag een recent formulier inkomensverklaring Belastingdienst (IB60-verklaring) op bij de Belastingdienst.

Toeslagen

Op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel 2021 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald. De kosten worden nooit volledig vergoed, er is altijd sprake van een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang. 

Kosten 2021

  • € 8,46 voor hele dagopvang
  • € 7,27 voor buitenschoolse opvang 
  • € 6,49 voor gastouderopvang 

Als de kinderopvangorganisatie duurder is, dan vergoedt de gemeente niet het verschil in uurtarief. Er zijn immers genoeg Delftse kinderopvangorganisaties die een uurtarief hanteren dat wel op of onder de maximumbijdrage ligt.

Vraag en antwoord

Eisen

Is een verklaring van mijn hulpverlener voldoende als sociaal-medische indicatie? 
De gemeente bepaalt dit na het indienen van de aanvraag. Er kan een onafhankelijke deskundige om advies worden gevraagd.