Lening gehandicaptenparkeerkaart

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? En kunt de kosten niet betalen? Dan kunt u een lening krijgen voor de kosten van de parkeerkaart.

Inkomensgrens

U krijgt een lening als uw gezamenlijke netto-inkomen per maand niet hoger is dan: 

  • € 1.690 voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden 

Vul het aanvraagformulier in en stuur het formulier met alle bewijsstukken op. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt naar uw inkomen en situatie. 

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • Rekening van de gehandicaptenparkeerkaart
  • Geldig identiteitsbewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden, ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf, uw partner en alle inwonende meerderjarige kinderen

Aflossen

U lost de lening in termijnen af. Hierover maakt u afspraken met uw consulent. U hoeft geen rente te betalen over de lening.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Uw mening
Uw mening