Lening gehandicaptenparkeerkaart

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een lening voor de kosten van de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen.

Inkomensgrens

U krijgt een lening als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.056 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.439 voor alleenstaanden

Vul het aanvraagformulier in en stuur het formulier met alle bewijsstukken op. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt naar uw inkomen en situatie. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • Rekening van de gehandicaptenparkeerkaart
  • Geldig identiteitsbewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden, ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf, uw partner en alle inwonende meerderjarige kinderen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aflossen

U lost de lening in termijnen af. Hierover maakt u afspraken met uw consulent. U hoeft geen rente te betalen over de lening.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.