Bijstand, vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Neem contact op met uw werkcoach, bel 14015.

Beschrijving

Bij vrijwilligerswerk gaat het om het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten waar geen loon tegenover staat. Meestal kunt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering, maar niet altijd.

Heeft u een uitkering? De consulent van de gemeente beoordeelt of u vrijwilligerswerk mag doen. Er mag geen sprake zijn van concurrentievervalsing of dat u hiermee een betaalde baan bezet.

Voorwaarden

Heeft u een uitkering en doet u vrijwilligerswerk? Dan moet u in de meeste gevallen blijven voldoen aan de arbeidsverplichtingen. Dit betekent dat u:

  • ingeschreven moet blijven bij het UWV 
  • actief blijft zoeken naar een betaalde baan
  • bent u een jaar of langer werkloos? Dan kunt u soms ontheffing krijgen van sollicitatie- en andere verplichtingen. In dat geval krijgt u mogelijk te maken met de Wet Inschakeling Werkzoekenden.

Heeft u een uitkering? Dan wordt het volgende niet gezien als vrijwilligerswerk:

  • Werk waardoor uw kansen op het krijgen van een betaalde baan afnemen of onmogelijk worden
  • Werkzaamheden die in feite een normaal loon opleveren (of kunnen opleveren als u dat niet voor bijvoorbeeld familie of vrienden deed)
  • Werk in een bedrijf, winkel of kantoor

Kosten

Inkomsten

Doet u vrijwilligerswerk of onbetaald werk, dan kunt u in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Dit is een onkostenvergoeding voor kosten die u maakt tijdens uw vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid, bijvoorbeeld reiskosten. 

Maximum bedrag

U mag niet meer dan het maximum bedrag aan vrijwilligersvergoeding ontvangen. De bedragen die worden vrijgelaten zijn maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar.

Meldingsplicht

Ontvangt u meer dan het het maximale bedrag aan vrijwilligersvergoedingen? Dan kan dit als inkomen worden gezien en krijgt u minder bijstand.

U bent verplicht de hoogte van de vergoeding te melden bij uw consulent van de gemeente Delft. Verder mag het vrijwilligerswerk geen obstakel zijn voor betaald werk, tenzij u daar een vrijstelling voor heeft.

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Meer