Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

Delftse gemeenteraadsleden komen op dinsdag 9 april naar Voordijkshoorn voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen en fietsen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties door de wijk. Ze gaan langs plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Plekken waar iets aan de hand is of was, of plekken die heel speciaal of juist heel gewoon zijn voor Voordijkshoorn.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd om tussen 17.00 en 22.00 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk? Heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meldt u zich dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met zondag 7 april.

Programma

Het wijkbezoek begint en eindigt bij wijkcentrum de Parel aan de Van Beresteynstraat 99.  Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur: Inloop
17.30 uur: Introductie en kennismaking (met maaltijd)
18.30 uur: Start routes door de wijk
20.30 uur: Terugkomst en bespreking opbrengst
21.00 uur: Gezamenlijke afsluiting
21.30 uur: Borrel

De routes

Na een gezamenlijke aftrap splitsen de deelnemers zich op in drie groepen. Ze leggen verschillende routes door de wijk af met verschillende lengtes. Eén van de routes gaat per fiets. Ze gaan onder andere langs Wijkinitiatief Fantastisch Foreest, Stichting Pop Oefenruimten Delft, Stichting Westerpop, Ecodus, Apostolisch Genootschap, Van Foreestplein, Het Buurtkippenhok, Buurtinitiatief Groene Molen, Woonvereniging Nevel Nemas, Gemiva (woonlocatie Smaragd), basisschool De Schatkaart en Flatcoach Van Schuijlenburchstraat.

U leest de volledige routes in de week voorafgaand aan het wijkbezoek op de website van de gemeenteraad. U vindt het nieuwsbericht met de routes dan onder het kopje ‘actueel’.