Laatste commissie voor het reces

De commissie Algemeen vergadert op donderdag 4 juli. Het is de laatste commissievergadering voor de zomervakantie. De leden bespreken dan onderwerpen die nog voor de zomer moeten worden behandeld. De vergadering in het stadhuis begint om 19.30 uur.  

TU Campus Zuid

Op de agenda staat onder meer het voorstel Crisis- en herstelwet omgevingsplan TU Delft Campus Zuid. In dit plan staat ook de herstructurering van de Huismansingel. Die loopt volgens het college veel vertraging op als het plan niet voor de zomer wordt vastgesteld. 

Jaarwisseling

Ook de collegebrief over de afgelopen jaarwisseling staat op de agenda. Een aantal fracties wil namelijk niet tot na de zomer wachten. Het zou dan te kort dag worden om eventuele maatregelen te nemen voor de komende jaarwisseling.

Subsidies

De commissie praat ook over het raadsvoorstel Algemene subsidieverordening. Samen met de Subsidieregeling vormt deze verordening het subsidiekader in Delft. Het college gaat over de subsidieregels. De raad moet via de verordening het wettelijk kader vaststellen. 

Aanbesteding

De leden van de commissie bespreken verder het rapport Goed Bedoeld van de Delftse Rekenkamer. De rekenkamer onderzocht het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Ze bekeek hoe dit beleid bijdraagt aan de doelen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Het is nog niet zeker of dit op de agenda staat. Als dat wel zo is, begint de commissievergadering eerder. De Delftse Rekenkamer houdt dan om 19.00 uur een presentatie van het onderzoek.

Inspreken

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich tot donderdag 4 juli om 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Stuur dan een mail. U kunt de vergadering bijwonen in de raadszaal. Thuis live kijken of terugkijken kan via de webcast. De webcast vindt u op de website van de gemeenteraad.