Leerlingenvervoer

Algemeen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school ver weg is? Misschien komt uw kind dan in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer vraagt u online aan via de website van de PTRM Groep.

Het is belangrijk dat u op tijd een aanvraag doet. Uiterlijk 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. Zo kunnen wij alles op tijd voor u regelen.

Aanvragen

Via de website kunt u:

  • leerlingenvervoer aanvragen
  • wijzigingen en afmeldingen doorgeven
  • uw gegevens inzien
  • een klacht indienen

Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord?

Klik op 'aanvragen inlog' en volg de stappen. Bij het menuonderdeel 'aanvraag leerlingenvervoer' kunt u uw aanvraag invullen en versturen. Na uw aanvraag krijgt u een e-mail. Heeft u geen e-mail gekregen? Dan is de aanvraag nog niet klaar en niet verzonden. Probeer het opnieuw.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief. Hierin staat of u wel of geen leerlingenvervoer krijgt. Is er meer tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen? Dan krijgt u hierover apart bericht.

Heeft u vragen?

Bel Trafficon: 0475 - 772 171. Bereikbaar van 7.00 tot 17.00 uur. Of mail naar llvh5@trafficon.nl.

Voorwaarden

U kunt leerlingenververvoer krijgen als:  

  • de afstand van uw huis tot de school meer dan 6 km is
  • uw kind een handicap of stoornis heeft

Leerlingenvervoer is alleen voor speciaal onderwijs. Particulier onderwijs valt hier niet onder.

Vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de kosten voor de fiets. Of voor de kosten voor openbaar vervoer. Kan dit door een handicap niet? Dan verzorgt de gemeente aangepast vervoer met een taxi.

Dit geldt alleen voor de kosten van vervoer voor speciaal onderwijs. En niet voor voortgezet speciaal onderwijs.

Vraag en antwoorden

Wat is de kilometergrens?

Om leerlingenvervoer te krijgen moet de school meer dan 6 kilometer van uw huis af liggen. De gemeente bepaalt deze de afstand via de ANWB routeplanner (de kortste route). Is de afstand van uw huis tot school minder dan 6 kilometer? Dan heeft u mogelijk geen recht op leerlingenvervoer.

Gaat uw kind naar het reguliere of speciaal onderwijs? En kan uw kind door een handicap niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school? Ook niet onder begeleiding? Dan kunt u voor uw kind ook leerlingenvervoer krijgen. De afstand tot de school maakt hierbij niet uit.

Ja, u moet ieder jaar opnieuw een aanvraag doen voor het leerlingenvervoer.

Wetten en regels