Explosieven in de grond

In de Tweede Wereldoorlog zijn explosieven in de grond terecht gekomen. Er worden nu nog regelmatig lege hulzen, munitie en granaten gevonden. De kans op een grote vliegtuigbom is in Delft erg klein.

Explosievenkaart

Op de explosievenkaart van Delft ziet u de gebieden waar onderzocht is of er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem zitten. De gebieden waar mogelijk explosieven zitten zijn rood op de kaart. zijn de gebieden. De groen gekleurde gebieden zijn niet verdacht.

De kaart is gebaseerd op historisch bronnenmateriaal. En op eerdere onderzoeken die bij bouwactiviteiten zijn uitgevoerd. De onderzoeken kunt u inzien door op de kaart op de gekleurde gebieden te klikken.

De gebieden zonder kleur zijn nog niet onderzocht. In deze gebieden kunnen dus mogelijk ook nog explosieven in de bodem zitten.

Wonen in risicogebied

Als u in een risicogebied woont, is er niets aan de hand zolang u geen grote grondwerkzaamheden verricht. Explosieven in de grond die niet aangeraakt worden, leveren (in beginsel) geen gevaar op. U kunt gerust tuinieren.

Grondwerkzaamheden uitvoeren

Woont u in een risicogebied en gaat u grondwerkzaamheden uitvoeren? Zoals een vijver aanleggen of een aanbouw plaatsen? Neem dan contact op met de gemeente en informeer de aannemer of uitvoerder over de explosievenkaart. Zie de tabel voor een uitgebreid advies voor de verschillende werkzaamheden.

Vervolgonderzoek 

Laat bij grondwerkzaamheden in een risicogebied ook een vervolgonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd explosievenopsporingsbedrijf. Particulieren betalen de kosten voor het vervolgonderzoek zelf. Eventuele ruimingskosten van de explosieven betaalt de gemeente. Bedrijven en professionele organisaties die grondwerkzaamheden uitvoeren betalen alle kosten zelf. 

Explosief gevonden?

  • Stop onmiddellijk met het werken, graven of roeren in de grond.
  • Blijf op afstand en houdt ook anderen op afstand.
  • Bel 112.
  • Wacht op nadere instructies van de politie en volg deze op. Indien nodig belt de politie de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente Delft is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van explosieven op haar grondgebied. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Met de risicokaart geeft de gemeente zo volledig mogelijk informatie over de bij de gemeente bekende risico's die u loopt.

Meer informatie