Grond opslaan of afvoeren

Wat zijn de regels voor het toepassen, opslaan, afvoeren of tijdelijk uitnemen van grond in Delft? Bij bouw- of onderhoudswerkzaamheden is het gebruikelijk om grond af te voeren of tijdelijk op te slaan. Denk hierbij aan zand, klei, veen of bagger. Voor het gebruiken van grond gelden de volgende regels. 

Grond toepassen of opslaan

Gaat u grond of bagger vanuit een andere locatie hergebruiken (toepassen)? Of wilt u grond of bagger tijdelijk opslaan voor een periode korter dan 3 jaar? Dan moet u hiervan als bedrijf meestal een melding doen. Voor particulieren is een melding niet nodig. 

Grond afvoeren

Voor het afvoeren van tuingrond of zand hoeft u als particulier geen melding te doen. Voor bedrijven gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

Neem voor het afvoeren contact op met een containerverhuurbedrijf of een erkend gronddepot die de grond wil aannemen. U kunt geen aarde, grond of zand storten bij de Milieustraat van Avalex.

Tijdelijke uitname

U hoeft geen melding te doen voor het tijdelijk uitnemen van grond. Voorwaarde is wel dat u de grond of baggerspecie onbewerkt, op dezelfde plaats en onder dezelfde condities terugplaatst.

Bouwstoffen

Voor bouwstoffen gelden andere regels. In bepaalde gevallen moet u een melding doen. Het tijdelijk opslaan van bouwstoffen is niet toegestaan.

Regels

Voor het gebruik van grond gelden de regels uit:

Zie ook