Milieuklacht melden

Algemeen

Heeft u een milieuklacht over een bedrijf? Bijvoorbeeld over geluid of stank? Of verontreiniging van de lucht of bodem? Dan kunt u uw milieuklacht melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Beschrijving

Heeft u klacht spoed? Dan kunt u ook bellen naar 0888-333 555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden handelt milieuklachten af, houdt toezicht en regelt milieuvergunningen voor de hele regio Haaglanden. Na uw melding controleert de Omgevingsdienst of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Hoelang duurt het?

Binnen 5 werkdagen neemt de Omgevingsdienst Haaglanden contact met u op. De Omgevingsdienst onderzoekt of het bedrijf waarover u een melding doet voldoet aan de milieuvoorwaarden. De Omgevingsdienst kan pas actie ondernemen als blijkt dat uw melding terecht is. Is dit moeilijk te bewijzen? Dan duurt het langer voordat de Omgevingsdienst iets kan doen.

Wetten en regels