Iets melden bij de gemeente

Buitenruimte

Schade, zwerfvuil
of groen melden
Ziet u iets dat niet in orde is? Een kapotte stoeptegel, afval op straat,
volle prullenbak of overmatig blad van de bomen?
Grofvuil of huisvuil
melden (Avalex)
Is de ondergrondse container vol of staat er afval naast? Heeft 
Avalex uw minicontainer niet geleegd? Of wilt u grofvuil melden?
Kapotte lantaarnpaal
melden
Doet een lantaarnpaal het niet? Meld het de gemeente.
Overlast water en
riool melden
Heeft u wateroverlast? Blijft het regenwater op straat staan door
een verstopte kolk? Of komt er stank of water uit het riool?
Gladheid meldenIs het op straat glad door sneeuw of bevriezing? Meld het de gemeente.
Bouwoverlast meldenHeeft u last van bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld 
vanwege te veel geluid of trillingen? Of gaat het werk te lang door?
Ongedierte meldenWat kunt u doen bij overlast van ratten, muizen, kakkerlakken,
wespen, vlooien, luizen of andere plaagdieren?
Overlast hondenHeeft u overlast van honden of hondenpoep? Meld het de gemeente
Dode dieren meldenZiet u een dood dier? Raak het niet aan, maar meld het de gemeente.
Ontoegankelijke of
onveilige situatie
Ziet u een moeilijk toegankelijke stoep? Kunt u er met een rolstoel,
rollator of kinderwagen niet door? Of vindt u het ergens onveilig?
Overlast parkeren
melden
Staat een fiets of auto fout geparkeerd? Bijvoorbeeld op een plek
waar dat niet mag? Of waar het voertuig hinder of gevaar oplevert? 
Graffiti meldenRacistische of aanstootgevende graffiti kunt u melden bij de gemeente.

Wonen

Burenoverlast meldenHeeft u overlast van uw buren? Of andere mensen in uw buurt?
Kijk wat u zelf kunt doen. En waar u de overlast kunt melden.
Klachten over huren
melden
Huurt u een particuliere woning of kamer? En heeft u problemen
met uw woning, huurprijs of huurbaas? Het Huurteam Delft helpt u.
Overlast horeca of
evenement melden
Meld overlast van een horecabedrijf of evenement bij de ondernemer
of organisator. Of meld uw klacht bij het Meldpunt Overlast.
Milieuklacht meldenVeroorzaakt een bedrijf geluid of stank? Of vervuiling van de lucht
of bodem? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
Fraude meldenDenkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Bijvoorbeeld met een
uitkering, bij verlenen van zorg of illegaal verhuren van een woning?

Zorgelijke situatie

Bezorgd om iemandMaakt u zich zorgen om iemand? En vraagt die persoon zelf niet
om hulp? Voorkom dat de situatie uit de hand loopt.
Veilig ThuisMaakt u zich zorgen om kinderen? Of is er sprake van huiselijk
geweld? Bel Veilig Thuis op 0800-2000. Bel bij spoed altijd 112.

Hulpdiensten

PolitieZiet u iets verdachts? Of meldt u iets buiten kantooruren dat niet kan wachten?
Neem contact op met de politie. Bel 112 bij spoed. Geen spoed? Bel 0900-8844.
U kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem.
BrandweerBel 112 bij spoed. Geen acuut gevaar, maar wel brandweer nodig? Bel 0900-0904.
Zoals bij omgevallen boom, vallende dakpannen, overstroming of waterschade.
AmbulanceBel 112 bij spoed. Is er geen levensgevaar? Dan kunt u ook uw huisarts bellen.