Nevenactiviteiten burgemeester Van Bijsterveldt

Bestuursfuncties voortkomend uit de functie van de burgemeester

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur/Toezicht Stadsgewest Haaglanden
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Grondwateronttrekking Delft-Noord

Functies in vrije tijd (bezoldigd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College in Rotterdam

Functies in vrije tijd (allen onbezoldigd)

 • Lid Raad van Advies Dordrechts Museum
 • Raad van Commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser
 • Voorzitter van de Integriteits- en Royementscommissie van het CDA
 • Lid Programmaraad Platform31 

Comités van aanbeveling en overige (allen onbezoldigd):

 • Beschermvrouwe van de Midden-Delfland Vereniging
 • Comité van aanbeveling Landelijke Kamer van Verenigingen
 • Comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival
 • Comité van aanbeveling Vermeer Centrum Delft
 • Comité van aanbeveling Mercy Ships (medische hulporganisatie voor Afrika)
 • Comité van aanbeveling L’Accolade (vakantiepark voor mensen met een handicap)
 • Comité van aanbeveling Monstersche Sluis (De sluis in Maassluis, die in 1972 werd afgedamd door het plaatsen van een kleikist, moet weer open en veranderen in een werkend cultuurhistorisch monument)
 • Comité van aanbeveling Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft
 • Comité van aanbeveling Camerata Delft
 • Comité van aanbeveling Stichting Taptoe Delft
 • Comité van aanbeveling Vereniging ‘Vrienden van de Delftse Botanische Tuin’
 • Comité van aanbeveling Stichting Present Delft
 • Comité van aanbeveling Stichting Delft In-Ovatie
 • Comité van aanbeveling Stichting World Art Delft
 • Comité van aanbeveling Stichting Landmerk
 • Auditeur van rekening van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude