Nieuws

Raad stemt in met flexwoningen

In de laatste vergadering van het jaar is de gemeenteraad op donderdag 22 december onder meer akkoord gegaan met het voorstel om aan de Mozartlaan 84 flexwoningen te realiseren. Ze zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen die al in Delft wonen, maar volgend jaar moeten verhuizen.
Lees meer over Raad stemt in met flexwoningen

Klimaatadaptief bouwen in Delft

De gemeente Delft stelt ambities en regels vast voor klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. Doel is om wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling tegen te gaan.
Lees meer over Klimaatadaptief bouwen in Delft

Delft matigt huurverhoging vastgoed

Huurders van gemeentelijk vastgoed gaan volgend jaar 8 procent meer huur betalen. Dat is veel minder dan het gemiddelde inflatiepercentage van 14,5 procent. Het college wil op die manier de negatieve effecten van de extreem hoge inflatie voor haar huurders beperkt houden.
Lees meer over Delft matigt huurverhoging vastgoed