Omgevingsvergunning milieu

Algemeen

Wilt u een bedrijf starten? Dan kan het zijn dat u volgens de milieuregels een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u de activiteiten moet melden. Dit regelt u online via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na de aanvraag krijgt u een bevestiging. Hierin staat wat de procedure is. Na besluit op uw aanvraag krijgt u bericht of u de vergunning krijgt.

Op bezoek

Komt u liever naar de gemeente? Maak eerst een afspraak.

Meenemen

  • Plattegrondtekening van het bedrijf
  • Situatietekening met de ligging van het bedrijf in de directe omgeving
  • Eventuele aanvullende gegevens zoals een rapport van een bodemonderzoek (nulsituatie) of een akoestisch onderzoek
  • Kopie inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel

Neem uw bijlagen digitaal mee. Dit versnelt uw aanvraag. 

Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan algemene milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën: type A, B of C. In welke categorie uw bedrijf valt kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

Vergunning of melding?

Het hangt van de categorie af of u een vergunning nodig heeft. Of dat u een melding moet doen.

Type A

Bedrijven in deze categorie hebben weinig invloed of het milieu. U heeft geen vergunning nodig. En u hoeft de activiteiten ook niet te melden.

Type B 

Deze bedrijven hebben geen vergunning nodig. U moet de activiteiten wel 4 weken van tevoren melden via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Type C

Valt uw bedrijf onder categorie type C? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 6 maanden af. Bij ingewikkelde of omstreden zaken kan de gemeente deze termijn verlengen. U mag uw bedrijf pas starten als u de vergunning heeft.

Bibob-onderzoek

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Dit onderzoek is om misbruik van de vergunning te voorkomen. Is een Bibob-onderzoek nodig? Stuur dan bij uw aanvraag de Bibob-vragenlijst mee.

Kosten

Er zijn geen kosten voor de activiteit milieu binnen de omgevingsvergunning.

Wetten en regels