Voorwaarden voor verhuur

Verhuurt u als particulier een woning? Houdt u zich dan aan de volgende voorwaarden:

Legale verhuur

De verhuur van de woning is legaal. U heeft alle vergunningen en alle meldingen gedaan die nodig zijn. Zoals een omzettingsvergunning en de melding brandveilig gebruik.

Leefbare omgeving

De verhuur gaat niet ten koste van de leefbaarheid in de omgeving van de woning. Dit betekent onder meer dat:

  • De woning is in goede staat en u onderhoudt de woning goed
  • Er zijn huis- en leefregels voor de veiligheid en die rekening houden met de buren
  • De huis- en leefregels zijn goed te zien in de woning
  • Alarmnummers zijn duidelijk te zien in de woning

Geregeld beheer

Er is sprake van geregeld beheer. Dit betekent dat er iemand is (bij voorkeur niet een huurder van de woning) die:

  • 24 uur per dag bereikbaar is
  • toeziet op de hygiëne en de veiligheid
  • aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden
  • een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand

Mediation

Bij overlast werkt u als verhuurder mee aan de 'mediation'-aanpak van de gemeente.

Aanspreekpunt voor buren

Probeer overlast te voorkomen door uw buren te informeren over feesten of activiteiten. Wijs daarnaast een of meerdere bewoners aan als aanspreekpunt voor de buren. Hierdoor kan er goed overleg plaatsvinden bij eventuele overlast.

Nachtrust

Zorg dat het na 22.00 uur buiten stil is. Verplaats activiteiten die buiten plaatsvinden na 22.00 uur naar binnen. Let op het volume van muziek en andere installaties. Spreek verder uw bezoek aan om bij vertrek stil te zijn.