Onderhoud in de stad

De gemeente onderhoudt de straten en het groen en zorgt ervoor dat de stad schoon blijft. In het overzicht ziet u wanneer de gemeente dit doet.

Onderhoud Planning

Afval

 
Afvalbakken legen Naar behoefte, als afvalbakken vol zijn

Straten

 
Onkruid verwijderen 5 of 6 keer per jaar, behalve in de winter
Doorgaande wegen vegen 8 keer per jaar
Woonstraten vegen 5 of 6 keer per jaar
Putten schoonmaken en legen 1 keer per jaar
Bladeren en bloesem vegen Na storm of droogte. In het najaar worden doorgaande wegen, doorgaande fietspaden en parkeerplaatsen extra geveegd.
Werkzaamheden bestrating Alleen als er geen vorst in de grond zit. In de binnenstad en overige winkelgebieden ook niet in december rondom de feestdagen (behalve bij calamiteiten).
Reparaties asfalt en belijning Asfalteren alleen als het niet vriest. Repareren belijning meestal in augustus.
Strooien Bij gladheid op doorgaande wegen, doorgaande fietspaden en routes van nood- en hulpdiensten. De gemeente zorgt ervoor dat iedereen binnen een straal van 400 meter een bestrooide doorgaande weg kan bereiken.

Gras maaien

 
Bermen (lang gras) 1 keer per jaar (in september) of 2 keer per jaar (in juni en september)
Bermen op kruispunten, onoverzichtelijke situaties en langs voet- en fietspaden Minimaal 4 keer per jaar
Oevers en rietkragen Tussen half september en half november
Gazon (kort gras) Bijna elke week, behalve in de wintermaanden
Gazon met bloembollen Vanaf begin juni
Renvelden voor honden Bijna elke week, behalve in de wintermaanden. De gemeente verwijdert geen hondenpoep op de renvelden.

Snoeien

 
Planten en struiken Tussen 1 november en 1 maart
Bomen in straten en plantsoenen Het hele jaar
Bomen in parken en groengebieden Tussen 1 september en 1 maart
Hagen 2 keer per jaar (in juni en september)

Riool

 
Reinigen straatkolken 1 keer per jaar
Onderhoud riool en verhelpen verstopping Als het nodig is
Vervangen riool Gemiddeld na 50 jaar

Melden

Ziet u iets in de buitenruimte dat niet in orde is? Meld het de gemeente.