Terras plaatsen

Wilt u bij uw horecabedrijf een terras plaatsen? Is de plek beschikbaar en is er ook geen andere ondernemer die aanspraak kan maken op de locatie? Dan heeft u geen vergunning nodig. U moet het terras wel melden bij de gemeente.

Beschrijving

Op de Terraskaart Delft ziet u waar een terras mogelijk is. En of de plek nog vrij is.

Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen op een plek waar meer partijen voor in aanmerking kunnen komen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. De vergunning is 3 jaar geldig. 

Soms altijd vergunning nodig

U heeft altijd een vergunning nodig voor een terras op of in:

 • Beestenmarkt
 • Nieuwe Langendijk
 • Sint Agathaplein
 • Spoorzone

De duur van deze vergunning hangt af van de plek.

Regels terras

Een terras mag open zijn tussen 9.00 en 0.00 uur. In het uitvoeringsbeleid en de beeldkwaliteit ziet u waaraan een terras verder moet voldoen.

Drank- en horecavergunning

Plaatst u een terras of terrasuitstalling? Vergeet dan niet om uw drank- en horecavergunning hierop aan te passen.

Terrasuitstalling

Een terrasuitstalling is een terras dat direct tegen de gevel van uw pand ligt. Voor een uitstalling hoeft u geen vergunning aan te vragen. En geen melding te doen. Ook hoeft u geen precariobelasting te betalen. Terrasuitstallingen staan niet op de Terraskaart.

Regels terrasuitstalling

 • Een terrasuitstalling is maximaal de breedte van uw pand en maximaal 1 meter diep
 • Een terrasuitstalling mag geen gevaar of hinder opleveren
 • Na sluitingstijd mogen er geen objecten meer op de openbare weg staan

Kosten 2022

 • Melding: geen kosten
 • Vergunning onbepaalde tijd: € 237,85
 • Vergunning bepaalde tijd: € 466,85
 • Veranderen van periode of aantal m2: € 216,90

Precariobelasting

Voor een terras op gemeentegrond betaalt u ook precariobelasting.

Terras binnenstad:

 • Maandtarief: € 7,93 per m2
 • Jaartarief: € 74,07 per m2

Terras overige wijken:

 • Maandtarief: € 6,44 per m2
 • Jaartarief: € 61,98 per m2
Uw mening
Uw mening