Terras plaatsen

Wilt u bij uw horecabedrijf een terras plaatsen? Is de plek beschikbaar en is er ook geen andere ondernemer die aanspraak kan maken op de locatie? Dan heeft u geen vergunning nodig. U moet het terras wel melden bij de gemeente.

Op de Terraskaart Delft ziet u waar een terras mogelijk is. En of de locatie al bezet is.

Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen op een locatie waar meerdere partijen voor in aanmerking kunnen komen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. De vergunning is 3 jaar geldig. 

Beestenmarkt, Nieuwe Langendijk, Sint Agathaplein, Spoorzone

Voor een terras op de Beestenmarkt, Nieuwe Langendijk, Sint Agathaplein en in de Spoorzone heeft u altijd een vergunning nodig. De duur van deze vergunning is afhankelijk van de locatie.

Regels terras

In het Uitvoeringsbeleid Terrassen Delft ziet u waaraan een terras moet voldoen.

Drank- en horecavergunning

Plaatst u een terras of terrasuitstalling? Vergeet dan niet om uw drank- en horecavergunning hierop aan te passen.

Een terrasuitstalling is een terras dat direct tegen de gevel van uw pand ligt. Voor een uitstalling is geen vergunning nodig en u hoeft geen melding te doen. Ook hoeft u geen precariobelasting te betalen. Terrasuitstallingen staan niet op de Terraskaart.

Regels terrasuitstalling

 • Een terrasuitstalling is maximaal de breedte van uw pand en maximaal 1 meter diep
 • Een terrasuitstalling mag geen gevaar of hinder opleveren
 • Na sluitingstijd mogen er geen objecten meer op de openbare weg staan
 • Melding: geen kosten
 • Vergunning onbepaalde tijd: € 230,40
 • Vergunning bepaalde tijd: € 452,25
 • Wijzigen van periode of aantal m²: € 210,10

Precariobelasting

Voor een terras op gemeentegrond betaalt u ook precariobelasting.

Terras binnenstad:

 • Maandtarief: € 7,68 per m²
 • Jaartarief: € 71,76 per m²

Terras overige wijken:

 • Maandtarief: € 6,24 per m²
 • Jaartarief: € 60,04 per m²

Geen precariobelasting in 2020

Vanwege het coronavirus int de gemeente in 2020 geen precariobelasting voor terrassen.

Beleidsregels tijdelijk terras

De gemeente heeft beleidsregels opgesteld voor tijdelijke uitbreiding van terrassen en terrasboten. Deze regels gelden tot uiterlijk 1 november 2020. In de beleidsregels staat onder andere dat ondernemers de buurt moeten informeren. Maar er zijn ook regels en afspraken over handhaving. Heeft u overlast van het tijdelijke terras? Dan kunt u de overlast melden.

Uw mening
Uw mening